Werk aan de dijk bij Sluis Eefde nu ook gestart

an medio maart tot oktober 2018 wordt er gewerkt aan de dijk die ten westen van Sluis Eefde ligt. Met de uitbreiding van Sluis Eefde moet de dijk namelijk ook een stukje opschuiven. Wat is eigenlijk de functie van deze dijk en wat staat er precies te gebeuren? Hierover vertellen onze partners van Waterschap Rijn en IJssel en de aannemer Lock to Twente.

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex bij Eefde uit met een tweede sluiskolk. Om plaats te maken voor een tweede sluiskolk, moet ook de dijk ten westen van de Sluis Eefde een stukje opschuiven. Waterschap Rijn en IJssel is eigenaar van deze dijk en beheert die. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Lock to Twente, een samenwerking tussen Mobilis (civiele techniek), Croonwolter&dros (technische installaties) en TBI PPP (financiering).

Nieuwe primaire waterkering

‘Deze dijk heeft de status van primaire waterkering’, vertelt Askold Huidink, die als technisch manager vanuit het waterschap bij dit project betrokken is. ‘Primaire waterkeringen zijn dijken die beschermen tegen water van de grote rivieren. In dit geval beschermt de primaire waterkering Eefde en omgeving dus tegen hoogwater in de IJssel.'

‘Het bouwen van een tweede sluiskolk betekent ook dat er een nieuwe voorhaven moet komen: een plek waar schepen veilig kunnen wachten. Die voorhaven komt net op de plek waar de huidige primaire waterkering ligt, en daarom moet die naar achteren verplaatst worden. Het komt er dus op neer dat de bewoners van Eefde het Twentekanaal binnenkort een klein beetje dichter voor de deur hebben liggen.’

Werkzaamheden aan de dijk bij Sluis Eefde

Vanuit aannemer Lock to Twente is Jurriën Hagen verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de waterkering. ‘Verplaatsen is niet helemaal het goede woord’, legt hij uit. ‘We bouwen namelijk een nieuwe dijk en tijdens de aanleg daarvan laten we de bestaande dijk nog intact. De eerste stap is dat we damwanden gaan plaatsen. Daarna bouwen we het grondlichaam op, dat is eigenlijk de dijk zelf. Het grondlichaam bestaat uit een kern van zand, die wordt afgedekt met een waterdichte kleilaag. Zodra de nieuwe dijk helemaal klaar is, graven we de oude weg.’

‘Vooral aan het begin van het werk aan de primaire waterkering kunnen omwonenden hier iets van gaan merken. In de periode van eind maart tot en met mei 2018 brengen we damwanden aan en dat gaat met geluid gepaard. Daarbij doen we er alles aan om hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarna zijn we voornamelijk met werkzaamheden aan het grondlichaam bezig. De bouwvoertuigen die we daarvoor inzetten blijven op het bouwterrein. Medio oktober 2018 moet de nieuwe primaire waterkering er staan en daarna wordt de bestaande dijk afgegraven. Overigens lopen de andere werkzaamheden voor de bouw van de tweede sluiskolk in deze periode gewoon door.’

Noodplan: Eefde en omgeving beschermen tegen hoogwater

De functie van de primaire waterkering is om Eefde en omgeving te beschermen tegen hoogwater. Maar hoe zit het tijdens het werk aan de primaire waterkering? Daarover kan Haike van Lottum van Lock to Twente meer vertellen. ‘De waterveiligheid is ook tijdens de werkzaamheden geborgd. Samen met het waterschap hebben we hier goede afspraken over gemaakt. Het belangrijkste is dat we de werkzaamheden uitvoeren in het seizoen met de kleinste kans op hoogwater. We houden de waterstanden bij Lobith scherp in de gaten, en kunnen met die kennis tot vijf dagen van tevoren voorspellen. Mochten we toch last gaan krijgen van hoogwater, dan kunnen we binnen drie dagen een nooddijk van klei opbouwen.’

Askold vult aan: ‘We streven als waterschap naar maximale waterveiligheid. Het werk aan de dijken is nooit klaar. Het klimaat verandert en dit vraagt continu om onderzoek, onderhoud en eventuele maatregelen die de dijken sterker en veiliger maken. De primaire waterkering die nu gebouwd wordt voldoet aan de nieuwste normen. Hij kan extreem hoogwater keren en is daarmee toekomstbestendig.’

Stuur artikel door