Voortgang bouw onderdoorgang De Hoven

In het Gelderse dorp De Hoven  is de combinatie Mobilis - Hegeman volop bezig met het voorbouwen van de onderdoorgang. Begin september is begonnen met het stortten van het beton in de moot voor het kunstwerk. Deze komt half verdiept te liggen in het dijklichaam waar het spoor op ligt. De onderdoorgang wordt op ongeveer 80 meter afstand van het spoor voorgebouwd. Wanneer deze klaar is zal het spoor buiten dienst gesteld worden en plaatsen we de onderdoorgang onder de spoorlijn. Naar verwachting zal dit in week 49 plaatsvinden.

Met de verbinding onder de spoorlijn wordt de verkeersdruk op de N345 verlicht. Deze provinciale weg vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer voor de stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn en Deventer. In de huidige situatie doorsnijdt de N345 de woonwijk De Hoven, wat één van de grotere knelpunten op de provinciale wegen van Gelderland is. Om dit knelpunt op te heffen wordt een rondweg aangelegd ten zuidwesten van De Hoven bij Zutphen. De onderdoorgang die wij bouwen is onderdeel van de rondweg.

Voorbouw van de tunnelmoot (2400 ton)

Opbouw van de bekisting voor het dek van de tunnelmoot.

Stuur artikel door