Volg de boor

Maandag 5 augustus is Gaia gestart met het boren van de tun­nel. Dat bete­kent dat ze lang­zaam maar zeker uit het zicht ver­dwijnt en ook echt onder­gronds gaat. Een onder­grond­se reis van 2,25 kilo­me­ter met als begin­punt de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4, en eind­punt de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Ste­vens­hof. Onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder de sport­vel­den, de spoor­lijn en de hoog­span­nings­mas­ten.

Over een half jaar komt de tunnelboormachine (TBM) ter hoogte van de Leidse wijk Stevenshof op haar bestemming. In 2020 legt de TBM dezelfde afstand nog een keer af voor de tweede tunnelbuis.

Volg via de site www.volgdeboor.nl de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt. Op deze nieuwe, gezamenlijke site van de bouwcombinaties en de provincie Zuid-Holland is alle informatie over de RijnlandRoute op 1 overzichtelijke plek samen gebracht.

Volg de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt

OVER DE RIJNLANDROUTE

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute wordt aangelegd om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren en economische groei verder mogelijk te maken.

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en Croonwolter&dros B.V.VINCI Construction Grand Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors B.V.

Comol5 is verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Stuur artikel door