Vernieuwd uitvoeringscontract Oranje Loper ondertekend

Het uitvoeringscontract ‘Herinrichting kruispunt Marnixstraat-Rozengracht en vernieuwing brug 117’ is eind juni 2024 ondertekend door Iris van Scheppingen (Gemeente Amsterdam), Mark Bakker (Dura Vermeer) en Remco Hoeboer (Mobilis). Dit contract is onderdeel van het project Oranje Loper Amsterdam. De werkzaamheden starten in september 2024 en zijn naar verwacht eind 2029 afgerond.

Het kruispunt Marnixstraat-Rozengracht is een druk punt op een belangrijke verbindingsroute. In alle richtingen rijden trams, fietsers en auto’s. Om het kruispunt overzichtelijker en veiliger te maken is een volledige herinrichting nodig. De Jordaanbrug (brug 117) over de Lijnbaansgracht krijgt een nieuwe binnenkant. De buitenkant wordt opgeknapt en blijft er hetzelfde uitzien als nu. Zo behoudt de brug zijn monumentale karakter.

Lang voortraject

Al in 2020 ontvingen Mobilis en Dura Vermeer de definitieve gunning om in bouwteamverband samen met de gemeente het plan uit te werken voor de aanpak van de bruggen en straten van de Raadhuisstraat tot het Mercatorplein. Door nieuwe inzichten in de staat van de bruggen en door hoge inflatie en tegenvallende kosten is de opgave flink gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. In de tussenliggende periode zijn door Mobilis en Dura Vermeer wel al enkele voorbereidende contracten in uitvoering gegaan, waaronder de hulpbruggen die als eerste gerealiseerd moesten worden om de kabels en leidingen te kunnen verleggen.

Faseringskaart

Vernieuwde opgave

Op 24 april jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het nieuwe Uitvoerings- en Kredietbesluit voor de Oranje Loper. In plaats van gehele vernieuwing worden er zeven bruggen gerenoveerd. De Jordaanbrug over de Lijnbaansgracht wordt wel compleet vernieuwd. In de straten van Centrum en West worden verbeteringen aangebracht waardoor er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en groen. De kruispunten Marnixstraat/Rozengracht en Admiraal de Ruijterweg/Jan Evertsenstraat en de Westermarkt worden opnieuw ingericht om het hier verkeersveiliger te maken. Daarnaast worden gevaarlijke kruispunten (blackspots) op de route aangepakt en verouderd tramspoor op verschillende plekken vervangen.

Deze werkzaamheden zijn voor de bouwcombinatie PK2.0 (Mobilis en Dura Vermeer) onderverdeeld in drie beoogde deelcontracten en -gebieden:

  • Marnixstraat-Rozengracht en Brug 117 
  • Straten en onderhoud bruggen in Centrum 
  • Straten en onderhoud bruggen in West 

Over het contract West vinden op dit moment de onderhandelingen plaats. Beoogde ondertekening is in juli 2024. Voor het contract Centrum doet PK2.0 in het najaar een aanbieding.

Stuur artikel door