Veiligheid bouwplaats begint bij veilig ontwerp

Bewust Veilig 2019 staat stil bij samenwerking opdrachtgevers en opdrachtnemers

Veilig en gezond werken heeft topprioriteit in de bouw- en installatiebranche. Toch is de bouwplaats nog te vaak het toneel van ongevallen en incidenten. Vandaar dat de bouw- en installatiebranche aandringt om al vroeg in het bouwproces aandacht aan veiligheid te besteden. Opdrachtgevers spelen daarin een sleutelrol door veilig werken hoog op hun prioriteiten voor het bouwproces te zetten. Voor de derde opeenvolgende keer staan tijdens de Bewust Veilig Dag opdrachtgevers en opdrachtnemers stil bij veilig werken.

De voorzitters van de organiserende partijen - AFNL, CUMELA Nederland, Techniek Nederland, en Bouwend Nederland – en de directeur van OnderhoudNL bezochten vanmorgen tijdens Bewust Veilig 2019 de ondergrondse fietsenstalling in aanbouw naast Den Haag CS. Dit project wordt uitgevoerd door TBI-onderneming Mobilis in opdracht van de Gemeente Den Haag. In de middag ging voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland samen met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op bezoek bij het Theemswegtracé in Rotterdam.

Bewust Veilig Iedere dag

Bijna 400 bedrijven op enkele duizenden bouwplaatsen in het land staan vandaag uitgebreid stil bij veilig werken. Dit jaar is het thema opdrachtgeverschap en veiligheid. Ondanks de inspanningen in de afgelopen jaren blijft het aantal ongevallen op de bouwplaats hoog. Vorig jaar waren net als in 2017 20 doden te betreuren.

Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: “Dat is voor onze branche onacceptabel. Ieder slachtoffer is er één te veel en wij zetten erop in dat alle medewerkers uit de bouw s’ avonds weer veilig thuis komen. Veiligheid is en blijft voor ons topprioriteit.” Over veiligheid moet volgens hem in een vroeg stadium al worden nagedacht door opdrachtgever en opdrachtnemer. Verhagen: “Daarmee kunnen we risico’s tijdens de uitvoering en eventueel kostbare maatregelen voorkomen.” Om het belang van veilig werken op de bouwplaats te onderstrepen, is Bouwend Nederland vorig jaar gestart met een doorlopende campagne Bewust Veilig Iedere dag. Hiermee ondersteunt de branchevereniging lidbedrijven om veiligheid altijd prioriteit te geven.

Voucher Veiligheid aan de Voorkant

Om preventieve veiligheid verder te stimuleren biedt Bouwend Nederland lidbedrijven die in een bouwteam met hun opdrachtgever en ontwerpende partij samenwerken, aan om gebruik te maken van een ontwerptoets door een veiligheidsadviseur van Aboma. Tijdens de rondleiding in Den Haag heeft Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, een voucher Veiligheid aan de Voorkant overhandigd aan Bouwbedrijf Kreeft uit Ede, lid van Bouwend Nederland. Deze zal worden ingezet bij de verbouwing van een rijksmonument tot onder andere een basisschool. Het bouwteam kan het voorlopig ontwerp hiermee laten toetsen op de veilige uitvoerbaarheid.

Toolbox Bewust Veilig Iedere Dag

Staatssecretaris Van Ark heeft bij het Havenbedrijf Rotterdam op het Theemswegtracé de toolbox Bewust Veilig Iedere Dag  overhandigd aan enkele lidbedrijven. Ook Ronald Paul COO van Havenbedrijf Rotterdam en opdrachtgever van het Theemswegtracé was hierbij aanwezig: “Veiligheid maak je samen. Daarom is het zo belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor veiligheid in je eigen werk, maar lessen die we leren te delen met alle verschillende uitvoerende partijen. Want kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Van het delen van veiligheidslessen en oplossingen wordt iedereen beter; minder ongevallen, minder letsel, minder stagnatie. Daarin moeten we elkaar blijven opzoeken. Bouwend Nederland speelt hier als brancheorganisatie ook een belangrijke faciliterende rol in.”

Stuur artikel door