Tweede sluis bij Eefde in gebruik

Op 20 april zijn de tweede sluis bij Eefde en het terrein naast de sluis in gebruik genomen. Na een bouwperiode van drie jaar kunnen vanaf nu de schepen gebruik maken van de diepere en snellere tweede sluis.

Bijdrage stimulans Twentse economie

Minister Cora van Nieuwenhuizen is blij met de sluis: "De 2e sluis verbetert de bereikbaarheid van Twente voor de binnenvaart en geeft hiermee een belangrijke impuls aan de regionale economie. Het geeft de ruimte aan  zwaarder beladen binnenvaartschepen die door de uitbreiding van het sluizencomplex nu de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen aandoen.”

Lock to Twente

Robert Jan Feijen (directeur Mobilis): “Mobilis en Croonwolter&dros zijn trots op het resultaat. De uitbreiding van de sluis is een samenkomst van techniek, vakmanschap en een betrouwbaar ontwerp om langdurig onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren.”

Nieuw terrein naast de sluis

Voor de inrichting van het terrein rondom het sluizencomplex is, samen met omwonenden en een landschapsarchitect, een landschapsplan opgesteld. Behoud van het landschappelijk karakter staat daarbij voorop. Er zijn ruim 350 bomen gepland en er zijn een amfitheater een speeltuin aangelegd. Ook kan er gewandeld worden over de boulevard met zicht op de passerende schepen.

Innovatieve waterbouw

De nieuwe sluiskolk heeft een zogeheten segmentdeur gekregen, die wegdraait in de bodem als de sluis opengaat. Een segmentdeur van deze omvang in een schutsluis is uniek in Nederland. Voordeel van deze segmentdeur is dat hij bij een calamiteit ook tegen de stroming in is te sluiten. Dit draagt bij aan de waterveiligheid. Bovendien is de deur makkelijker te onderhouden en energiezuinig in gebruik.

Goede samenwerking

De realisatie van de nieuwe sluis is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente (Mobilis en Croonwolter&dros). Ook de gemeente Lochem, het Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland waren betrokken bij de uitbreiding van Sluis Eefde.

Ingebruikname 2e Sluis en terrein

Bijzondere segmentdeur

2 kolken met 3 type deuren

Puntdeuren geplaatst

Doorvaart eerste werkschip medio maart 2020

Eerste werkschip door de sluis

Ontdek meer over dit bijzondere project

Stuur artikel door