Tunnelboormachine Gaia is ingezegend!

De tunnelboormachine voor de RijnlandRoute is er klaar voor. Getooid met de fraaie naam Gaia start begin augustus de ruim honderd meter lange machine met haar ondergrondse reis. Over een half jaar, na bijna tweeëneenhalve kilometer, komt de tunnelboormachine (TBM) ter hoogte van de Leidse wijk Stevenshof op haar bestemming. In 2020 legt de TBM dezelfde afstand nog een keer af voor de tweede tunnelbuis.

Traditie

Op 24 juli vond de inzegeningsceremonie plaats in de startschacht, waar de tunnelboormachine straks begint. De beschermheilige Sint Barbara speelt bij deze ceremonie een belangrijke rol. Waar een tunnel geboord wordt of mijnbouwers aan het werk zijn, staat altijd een beeldje van de heilige Barbara. Zij geldt als beschermster tegen brand, storm, bliksem en tegen een plotselinge dood. Heilige Barbara is de beschermheilige van onder andere ingenieurs, mijnbouwers, brandweerlieden en bouwvakkers. Zo ook van de tunnelboorders van Comol5. De TBM en het beeldje van de Heilige Barbara werden ingezegend door een priester. Naast de naamgeving, werd de tunnelboormachine gedoopt met een fles champagne en werd de beschermvrouwe voorgesteld. De beschermvrouwe woont pal naast het tunneltracé en zij ondersteunt het boorteam bij haar werkzaamheden.

Namenwedstrijd

Leerlingen van groep 8 van de Anne Frankschool in de Stevenshof in Leiden bedachten de naam voor de TBM, die volgens de traditie een vrouwennaam krijgt.  “Wij hebben de naam bedacht vanwege de Griekse godin van de aarde: Gaia. Wij vonden deze naam toepasselijk, omdat de tunnelboormachine door de aarde heen gaat.” Met die motivatie overtuigden de leerlingen het publiek, dat online uit drie door een jury geselecteerde tunnelnamen mocht kiezen.

Over de Rijnlandroute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute wordt aangelegd om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren en economische groei verder mogelijk te maken.

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grand Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors B.V.

Comol5 is verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Stuur artikel door