Tunnel Mook in 3 ½ dag gebouwd

De werkzaamheden in Mook verlopen voorspoedig. Op vrijdag 13 oktober is Mobilis samen met Hegeman Bouw & Infra B.V. in opdracht van ProRail begonnen met de bouw van de fietstunnel in de spoordijk bij Mook. In de dijk komt een nieuwe fietstunnel die onderdeel is van de snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen.

Dinsdagmiddag 12:00 moet de onderdoorgang afgebouwd zijn en zullen we de projectlocatie overdragen aan VolkerRail die het spoor gaan herstellen. In drie en een halve dag moet de fietstunnel opgeleverd zijn en de dijk weer aangevuld.

De Prefab elementen worden geleverd en gemonteerd  door Romein Beton. Het grondverzet voor dit project wordt gerealiseerd door Streen Grondwerken.

Snelfietsroute

Het initiatief voor het maken van de fietstunnel komt vanuit Provincie Gelderland. Zij willen door middel van snelfietsroutes de regio aantrekkelijker maken voor zowel inwoners als bedrijven. Samen met de regiogemeenten streven zij naar een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio ten zuiden van Nijmegen. De directe fietsverbindingen in de omgeving dragen bij voor deze missie.

Samen met de Fietsersbond en verschillende belangengroepen werken gemeenten en Provincie samen aan de realisatie van een netwerk van snelfietsroutes. De snelfietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen is een onderdeel hiervan. In de route zit een brugverbinding over de Maas, tussen Cuijk en Mook. Deze brug is van cruciaal belang voor de snelfietsroute.

Stuur artikel door