Bouwen aan de energievoorziening

TenneT selecteert Samenwerking Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) om de komende 5 tot 11 jaar mee te bouwen aan de energievoorziening van Nederland

De beide TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&Dros waren de afgelopen vijf jaar als SC&M actief voor netbeheerder TenneT. Na het winnen van een uitstekende positie in het nieuwe TenneT EU303 programma zal het werk in de combinatie SC&M niet alleen worden voortgezet, maar ook uitgebreid. En dit voor de duur van 5 tot 11 jaar.

De nieuwe gunning komt voort uit de visie van TenneT op de toekomst. De Europese netbeheerder heeft de taak om het elektriciteitsnetwerk veilig en beschikbaar te houden voor 42 miljoen mensen. Om die reden zullen tussen nu en 2030 zo’n 150 hoogspanningsstations worden vervangen. Daarnaast vraagt de groeiende energievraag ook om uitbreiding en verzwaring van nog eens 200 hoogspanningsstations. Verder zorgt de energietransitie dat de elektriciteitsopwekking vaker verhuist naar plaatsen waar niet de afname plaatsvindt, waardoor meer elektriciteit getransporteerd zal worden. Ook zal het netwerk als gevolg van de inzet van wind- en zonne-energie met grotere pieken en dalen te maken krijgen. Tot slot innoveert de energiemarkt razendsnel en wil TenneT klaar zijn om nieuwe mogelijkheden te benutten.

 

Meegroeien met de klant

Anoek Sloot, Projectmanager SC&M : ‘De afgelopen vijf jaar hebben we stevig geïnvesteerd in onze organisatie, waardoor we over de menskracht en kennis beschikken in alle disciplines: civiel, primair, secundair, tertiair, telecom, aarding en elektromagnetische compatibiliteit. Dus we zijn er klaar voor. Daarbij kregen we de regio’s van TenneT die wij graag wilden hebben omdat we daarin sterk aanwezig zijn. In andere regio’s krijgen we de kans om mee te groeien. Dit is voor beide partijen ideaal. TenneT vraagt ook om een nieuwe, hechtere vorm van samenwerking. We gaan dus veel meer samen zoeken naar oplossingen, waarbij onze kracht ligt in het achterhalen van wat de klant echt belangrijk vindt en nodig heeft.’

 

‘Of we nu aankomen bij een greenfield- of een brownfieldomgeving, we hebben zelf alles in huis wat nodig is.'
Jan de Waard, divisie-manager Mobilis

Mobilis en Croonwolter&dros bieden het complete pakket

Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, kan de vervanging van de stations niet gebeuren op de manier waarop dit voorheen plaatsvond. De doorlooptijd van zowel het ontwerptraject als de ombouw op locatie kunnen flink worden verkort. SC&M realiseerde in de afgelopen anderhalf jaar een proof of concept dat de ombouwperiode van een hoogspanningsstation significant terugbrengt. Een modulair ontwerp en de inzet van veel prefab componenten maakt dit mogelijk. Daarnaast werd een gestandaardiseerd automatiseringssysteem voor de beveiliging ontwikkeld waarmee elk hoogspanningsstation leveranciersonafhankelijk kan worden opgebouwd. ‘Als system integrator bieden we het totale pakket’, vertelt Jan de Waard Clustermanager Mobilis ‘Of we nu aankomen bij een greenfield- of een brownfieldomgeving, we hebben zelf alles in huis wat nodig is: civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en automatisering. Ik denk dat we hiermee een unieke propositie bieden.’

 

Alle aannemers gaan hun kennis delen

TenneT vraagt niet alleen om meer samenwerking met haar aannemers, maar ook om het delen van kennis door de geselecteerde partijen onderling. Jaap Reijntjes Commercieel Directeur BU Energie van Croonwolter&dros: ‘In de nieuwe werkwijze gaan we zaken met elkaar delen die je voorheen wellicht bij jezelf hield. Dat is een goede ontwikkeling. Voor een aantal onderdelen hebben wij al aangegeven dat we graag het voortouw nemen. Ik denk onder andere aan de automatiseringssystemen voor beveiliging en voor beheer en bediening op afstand. Maar ook aan de fysieke veiligheid tijdens het werken en aan duurzaamheidsoplossingen. Ik weet dat we op die onderdelen vooroplopen in de markt.’

Ontwerp in één dag

Jan van Rhee, Algemeen Directeur BU Energie van Croonwolter&dros, wijst op de voordelen van een langdurige relatie. ‘Omdat we een meerjarige commitment met elkaar aangaan voor minimaal 5 jaar heb je de kans om echt te investeren in technologische innovatie. We hebben al stappen gezet om de ombouwperiode op locatie te verkorten. Nu willen we ook samen met TenneT het ontwerpen van stations gaan optimaliseren. Het bouwen van hoogspanningsstations volgens een modulair concept gaat ons en TenneT heel veel nieuwe inzichten opleveren. Als we daar de rode draad uit halen, kun je komen tot een beperkt aantal bouwstenen. Met die standaard bouwstenen zou je uiteindelijk in staat moeten zijn om in één dag een station op maat te ontwerpen. Dan ga je echt grote stappen zetten.’

Stuur artikel door