TBI tekent Green Deal voor duurzame Bouwlogistiek

Maandag 2 oktober 2017 heeft TBI samen met diverse overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in de bouw de Green Deal voor bouwlogistiek getekend.

Een slimmere en efficiëntere bouwlogistiek

TBI heeft samen met de ondertekenaars van deze Green Deal de ambitie om de bouwlogistiek 20 procent slimmer, efficiënter en duurzamer te maken in 2020. Een slimme bouwlogistiek met minder transportbewegingen zorgt voor een verbetering van de verkeersdoorstroming op het wegennet en resulteert in minder bouwhinder voor de omgeving, een flinke besparing van CO2 uitstoot en een verlichting van de verkeersdruk in stedelijke gebieden.

Nauwere ketensamenwerking

De bouwsector in Nederland is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Een nauwere ketensamenwerking op dit gebied tussen bouwer, installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft belangrijke positieve effecten op kosten, congestie en CO2 uitstoot.

Ondertekenaars Green Deal

De deal is ondertekend door de volgende partijen: HIBIN, TNO, TBI, Universiteit Twente, Gemeente Rotterdam, Van Keulen, TU Delft, Rensa, Hogeschool Utrecht, Dura Vermeer, Hogeschool Rotterdam, DHL, Hogeschool van Amsterdam, RWS, Rotim, Raab Karcher, Bouwend Nederland, MKB Infra, TLN, Pure Birds en Aannemersfederatie Nederland.

"TBI wil de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in steden zijn daarbij van essentieel belang. Er gebeurt al veel, maar deze Green Deal is een goede volgende stap. Want het moet een gezamenlijke opgave zijn."
- Daan Sperling, bestuursvoorzitter TBI

Stuur artikel door