TBI: Operationeel sterk in 2020

RECORD ORDERPORTEFEUILLE EN SOLIDE FINANCIËLE POSITIE VERDER VERSTEVIGD

Bart van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. “TBI heeft een sterk jaar achter de rug, ondanks dynamische en lastige omstandigheden. De bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat zijn in 2020 opnieuw duidelijk gestegen. Er is sprake van een gezonde cashflow en liquiditeit en een goede solvabiliteit. Tegelijk is de orderportefeuille tot een recordhoogte toegenomen. De medewerkers van onze ondernemingen hebben onder lastige omstandigheden een prima prestatie geleverd.'

Overzicht resultaten 

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 9% tot € 2.013 miljoen 
  • Operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 21% hoger tot € 70,8 miljoen 
  • Operationele marge stijgt tot 3,5% (2019: 3,1%) 
  • Nettoresultaat groeit 28% tot € 32,1 miljoen 
  • Orderportefeuille ultimo 2020: 11% hoger tot € 3,1 miljard 
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 3,4 (2019: 3,2) 
  • Solvabiliteit ultimo 2020: 35,4% (2019: 34,1%)
jaarverslag 2020 persbericht PDF
jaarverslag 2020 NL PDF

Stuur artikel door