Stort onderdoorgang Zutphen de Hoven

Op 3 november is Mobilis met Hegeman Bouw&Infra (combinatie Onderspoor) gestart met de stort van de tunnelmoot voor de onderdoorgang De Hoven. Zo’n 415 m3 beton wordt gestort in een tunnelmoot voor de bouw van de wanden en het dek van de onderdoorgang. Het beton heeft een antraciet kleur en is cur 100. 

De onderdoorgang bij De Hoven wordt aangelegd in het kader van de bouw van een rondweg die de N345 moet ontlasten. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn en Deventer. In de huidige situatie doorsnijdt de N345 de woonwijk De Hoven, wat één van de grotere knelpunten op de provinciale wegen van Gelderland is.

Op 7 juli 2017 is begonnen met het storten van de werkvloer. Wanneer de onderdoorgang is afgebouwd zal het spoor (is weg – stond teveel) buiten dienst gesteld worden en plaatsen we de onderdoorgang onder de spoorlijn.

Stuur artikel door