Start groot onderhoud Sluis Eefde

Op 20 april 2020 is de nieuwe sluis bij Eefde in gebruik genomen. Nu de scheepvaart gebruik maakt van de tweede sluis, is er tijd en ruimte om groot onderhoud uit te voeren aan de oude sluis zonder dat de scheepvaart daar ernstige hinder van ondervindt. Omdat de sluizen in Eefde de enige toegangspoort van het Twentekanaal zijn, was dit eerder niet mogelijk.

Met het beschikbaar komen van de nieuwe sluis, wordt ook de benaming van het sluiscomplex aangepast. De oude sluis zal door het leven gaan als de Zuidersluis, de nieuwe sluis wordt vanaf nu Noordersluis genoemd.

Onderhoud Zuidersluis

De Zuidersluis heeft dringend onderhoud nodig en wordt daarvoor langdurig gestremd. Het groot onderhoud is hard nodig en omvangrijk. Want de boodschap is dat het veel werk is. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente (TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros) voeren tot in de zomer van 2021 groot onderhoud uit. Vanaf die tijd zijn er twee sluiskolken beschikbaar voor scheepvaart.

Wat gaat er zoal gebeuren?

Op de verbindingsbruggen tussen de sluistorens (traversen) zit verf met het bestanddeel chroom 6. De traversen en de hefdeuren worden verwijderd en per schip naar Capelle aan den IJssel vervoerd. Daar wordt in een speciale geconditioneerde omgeving  de traversen en hefdeuren opnieuw geconserveerd.

Andere in het oog springende activiteiten:

  • Gedeeltelijke sloop bestaand bediengebouw en bouw nieuw exemplaar;
  • Vervangen aantal damwandconstructies;
  • Droogzetten sluiskolk en schoonmaken/herstellen wanden, bodem en drempel bovenhoofd;
  • Vervangen aanvaarconstructie;
  • Vervangen van alle kettingen en kabels;
  • Vervangen van alle technische installaties;
  • Aanleg zonnepark.

Ontdek meer over project Sluis Eefde

Stuur artikel door