Sneak preview bouw hoogspanningsstation Tilburg

Al enkele maanden is er veel bedrijvigheid rondom de waterberging van de rioolwaterzuivering Tilburg. Het zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg. Een complexe puzzel die de komende twee jaar stukje voor stukje gelegd gaat worden.

Voor even waren de hekken rondom de waterberging geen onneembare horde. Woensdag 1 november ging de poort tijdelijk open om de pers bij te praten over de bouw van het station dat een cruciale schakel vormt in de energievoorziening van Brabant. Het hoogspanningsstation gaat er namelijk voor zorgen dat de stroom opgewekt in Zeeland en op zee probleemloos zijn weg gaat vinden naar afnemers, vertelt Roel Jannink, projectleider realisatie bij TenneT. “We hebben hier in Brabant te maken met een aantal knelpunten. Die zorgen ervoor dat het netwerk overbelast raakt. Dat gaat dit station straks oplossen.”

Bizarre hoeveelheden

Straks is halverwege 2026. Dan wordt het station – met 6,5 hectare een van de grotere in Nederland – in bedrijf genomen. Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren, zo laat een rondleiding rondom de waterberging zien. Waar afgelopen zomer nog water stroomde, is nu een handvol graafmachines bezig met het grondverzet. Maar liefst 185.000 kub grond moet worden ontgraven en 100.000 kub zand verwerkt vertelt Sjaak Gerritsen, projectmanager bij Strukton. “Dat zijn flinke hoeveelheden.” Strukton voert de werkzaamheden in dit project uit samen met Gubbels, een gespecialiseerd grondverzetbedrijf.

Veilig voor mens en dier

Tijdens de werkzaamheden blijft de waterberging in bedrijf. Het is een van de uitdagingen waarmee de uitvoerders van het werk te maken krijgen. Een andere is de faunarijke omgeving (met onder andere de das en vleermuizen) en er is sprake van historische bodemverontreiniging – een erfenis van de Tilburgse textielindustrie. Daarom zijn er op het werk ecologen van Antea Group actief. “Zij kijken steeds of de uitvoering van het werk past binnen de wet- en regelgeving en veilig is voor mens en dier”, vertelt Arjan van Beek, projectleider bij Antea Group. “We hebben veel aan de voorkant kunnen regelen. Maar het kan zomaar zijn dat er een beschermde diersoort het gebied binnenloopt. Dat zijn risico’s die je in de uitvoering tegenkomt en waar we een oplossing voor moeten zien te vinden.”

“We hebben hier in Brabant te maken met een aantal knelpunten. Die zorgen ervoor dat het netwerk overbelast raakt. Dat gaat dit station straks oplossen.”
Roel Jannink, projectleider Tennet

Invloed op de waterstand

Een deel van de waterberging wordt drooggelegd om voldoende ruimte te creëren voor de bouw van het hoogspanningsstation. Die ruimte moet worden gecompenseerd. Zodat het station bij hevige regenval droog blijft. Dat compenseren gebeurt aan de andere kant van de provinciale weg N261. “Om te zorgen dat het water daar komt maken we verbindingen tussen de waterstromen en verdiepen we sommige watergangen”, licht Sjaak toe. “Ook leggen we duikers aan.” Daarnaast komen er drie nieuwe stuwen. Daarmee kan het waterschap invloed uitoefenen op de waterstand in de berging. 

Snel en zorgvuldig

En dan is er nog de factor tijd – niet het minst complexe stukje van de puzzel. De problemen op het Brabantse elektriciteitsnet zijn aanzienlijk en vragen om snelle oplossingen. De planning halen heeft dan ook een hoge prioriteit. “Al mag dat nooit ten koste gaan van de veiligheid en zorgvuldigheid”, stelt Roel Jannink tot slot. In de strakke planning zijn verschillende buffers opgenomen om dat te waarborgen. En ervoor te zorgen dat Croonwolter&dros en Mobilis in het eerste kwartaal van 2024 kan starten met de daadwerkelijke bouw van het hoogspanningsstation. Wie de enorme zandvlakte overziet kan zich daar nu nog moeilijk een voorstelling bij maken. Maar zo gaat dat bij het leggen van complexe puzzels.

Meer nieuws van deze samenwerking

Stuur artikel door