RWZI's Panheel en Stein

Werkzaamheden verlopen voorspoedig

In het zuiden van Nederland werkt Mobilis hard door aan de bouw van nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties in Panheel en Stein. In Panheel werkt Mobilis samen met Croonwolter&dros (CMC Waterprojecten Limburg V.O.F.) in opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). In Stein bouwt Mobilis samen met Engie ook  aan een nieuwe zuivering.

Werkzaamheden in Panheel

In Panheel zijn Mobilis en Croonwolter&dros medio 2019 begonnen met het bouwrijp maken van het bouwterrein en het slopen van de bestaande slibbuffers. Op deze locatie is  vervolgens een grondverbetering toegepast waarna is begonnen met het in het werk storten van de ronde vloertanks. De tankwanden bestaan uit prefab betonnen platen waarin in de fabriek voorspanwapening is aangebracht. Wanneer de wanden allemaal geplaatst zijn, worden ze met behulp van stalen kabels, die door de wanden lopen, nagespannen tot ze één solide geheel vormen.  In basis is dit hetzelfde als een wijnvat waarin de eiken planken bij elkaar worden gehouden door stalen banden eromheen te plaatsen. Op deze zuivering is er een buffertank van 2500m³ gebouwd, 2 procestanks van elk 3500m3 en een slibbuffer van 1000m³.

Croonwolter&dros en RWB Water Services zijn op dit moment druk bezig het aanleggen van alle bekabeling en leidingwerken. In de twee procestanks waar het zuiveringsproces plaatsvindt wordt op dit moment druk gewerkt om alle benodigde RVS en kunststof leidingwerk aan te leggen. Ook aan de leidingbrug die voor de tanks loopt wordt op dit moment hard gewerkt om alle buizen en afsluiters op elkaar aan te sluiten. Mobilis is op dit moment bezig met de aanleg van diverse betonputten en een slibverwerkingsgebouw. In dit laatste gebouw wordt het vrijgekomen rioolslib verder ingedikt om vervolgens op een andere locatie verder verwerkt te worden. Op korte termijn wordt er ook gestart met de aanleg van alle ondergrondse infra. Naast de bestaande ondergrondse infra wordt er een geheel nieuw netwerk aangelegd van ondergrondse buizen.

Afronding in Stein

In Stein zijn we bezig met het afronden van de bouw van de laatste van de vier betonnen tanks. Qua zuiveringstechnologie wordt hier dezelfde techniek ingezet als in Panheel, namelijk de Nereda technologie. Complicerende factor in Stein is dat het beschikbare terrein om te bouwen nog kleiner is dan in Panheel.

Voor beide projecten geldt dat het bestaande zuiveringsproces te allen tijde doorgang moet vinden tijdens de bouw van de nieuwe zuiveringen.

Nieuwe RWZI’s in gebruik

Het opstarten voor de nieuwe zuiveringen staat gepland in het voorjaar van 2021. In eerste instantie wordt het binnenkomende rioolwater (influent) gezuiverd door zowel de nieuwe als de oude installatie. In zowel de oude als de nieuwe installatie wordt het rioolwater geheel biologisch gezuiverd met behulp van bacteriën. Nadat deze bacteriën in de nieuwe zuivering zijn ingebracht moeten deze zich eerst vermenigvuldigen. Dit betekent dat het rioolwater wat door de nieuwe installatie wordt gezuiverd, nog niet schoon genoeg is om geloosd te worden op het oppervlaktewater. Om deze reden wordt dit uitkomende water (effluent) nogmaals gezuiverd door de oude installatie. Wanneer in de nieuwe installatie de bacteriën voldoende zijn aangegroeid om het water op eigen kracht te zuiveren, wordt de oude installatie buiten gebruik genomen en gesloopt door de aannemerscombinatie.

Stuur artikel door