Rijkswaterstaat wil de realisatie van het project A16 – Rotterdam gunnen aan De Groene Boog

Knooppunt Terbregseplein

Rijkswaterstaat is voornemens het project A16 Rotterdam te gunnen aan het consortium De Groene Boog. Het consortium, een combinatie van BESIX GroupDura Vermeer GroepVan Oord PPPJohn Laing Investments LimitedRebelValley  en TBI PPP wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en financieren van het project.

Na oplevering blijft de combinatie nog 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. De bouw start naar verwachting in het voorjaar van 2019. In 2024 worden de werkzaamheden aan de A16 afgerond.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten.

Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op de criteria ‘duurzaamheid’, ‘risicobeheersing’ en ‘beperken bouwhinder’.

Proces

Begin 2018 dienden drie consortia hun voorstellen in bij Rijkswaterstaat. Na de voorlopige gunning, die op 8 maart 2018 aan gegadigden bekend werd gemaakt, krijgen de consortia die de opdracht niet gegund hebben gekregen, 20 dagen de gelegenheid om bezwaar te maken.

Over de A16 Rotterdam

Bijna dagelijks staan er files op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan: de A16 Rotterdam. De weg komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen en krijgt aansluitingen bij de N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. De weg loopt door het Lage Bergse Bos heen, hier wordt een half verdiepte landtunnel aangelegd. Om geluidsoverlast door verkeer te voorkomen, wordt voor de A16 extra geluiddempend asfalt gebruikt (tweelaags zoab fijn). Ook komen er geluidsschermen en grondwallen. De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap en zal voor 20 jaar energieneutraal zijn. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite van RWS: www.a16rotterdam.nl.

Het tracé

Stuur artikel door