Rijkswaterstaat gunt STIPT renovatie en nieuwbouw van tijdelijke verbinding Suurhoffbrug (A15)

Aannemersconsortium STIPT start namens Rijkswaterstaat op 1 juli 2019 met de renovatie en nieuwbouw van de tijdelijke verbinding Suurhoffbrug. Deze brug ligt in de A15 bij de Maasvlakte Rotterdam en verbindt de oevers van het Hartelkanaal. STIPT is een combinatie van de bedrijven Mobilis,  Dura VermeerBESIX en Hollandia. De werkzaamheden aan het project Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug zijn in 2021 klaar.

De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel tussen enerzijds de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten en anderzijds de Botlek, Europoort en Rotterdam. Door de toename van het vracht- en personenautoverkeer is de brug aan vervanging toe. ‘We renoveren de bestaande brug uit 1974 en passen deze aan naar twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte, Brielle en Westvoorne. De nieuwe brug krijgt straks een fietspad in twee richtingen’, legt projectmanager Henk Meuldijk van Rijkswaterstaat uit. De nieuw te bouwen tijdelijke brug heeft twee rijstroken voor één rijrichting naar Rotterdam. Beide bruggen worden aangesloten op de A15. 

In 2018 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat tevens een integrale verkenning gestart naar een nieuwe definitieve verbinding voor het weg- en spoorverkeer ter hoogte van de Suurhoffbrug.

Samenwerking als fundament

Rijkswaterstaat gunde deze opdracht op basis van een combinatie van kwaliteit en prijs waarbij de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onderdeel was van de aanbesteding. ‘STIPT is trots dat wij deze opdracht mogen uitvoeren en wij zien samenwerken als het fundament voor een voorspelbare en betrouwbare projectrealisatie. Dat betekent samenwerking in iedere fase en elk aspect van de bouw: van ontwerp tot uitvoering, van veiligheid tot draagvlak in de omgeving’, zegt Ernst Mol van STIPT, ‘Door onze keuze voor een brug met een overspanning van 200 meter bouwen we slimmer, minimaliseren we raakvlakken en is onze planning robuust.’

De uitvoering start begin 2020; de openstelling van de tijdelijke verbinding Suurhoffbrug is gepland voor 2021. De hinder tijdens de bouw is beperkt. Omleidingsroutes worden duidelijk gecommuniceerd.

Stuur artikel door