Rijkswaterstaat en Lock to Twente ondertekenen contract Uitbreiding Sluis Eefde

Op woensdag 14 december 2016 hebben Rijkswaterstaat en TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en TBI PPP het contract ondertekend voor de uitbreiding van Sluis Eefde. De aannemerscombinatie, die zal opereren onder de naam Lock to Twente, gaat de tweede sluiskolk bij Eefde bouwen. Na oplevering wordt groot onderhoud aan de bestaande sluiskolk uitgevoerd.

V.l.n.r. Wouter Everaert, Jan Hendrik Dronkers, Robert Jan Feijen

De aannemer begint eind 2017 met voorbereidende werkzaamheden in het sluiscomplex. De daadwerkelijke bouw van de tweede sluiskolk start in 2018, zodat in 2020 de eerste schepen door de nieuwe kolk kunnen varen.

Samen aan de slag

Het contract werd op woensdag 14 december 2016 namens de TBI-ondernemingen ondertekend door Robert Jan Feijen en Wouter Everaert en namens Rijkswaterstaat door directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers. De samenwerking is daarmee officieel bekrachtigd.

De bouw van een tweede sluiskolk is belangrijk voor de bereikbaarheid van deze regio. Sluis Eefde is voor scheepvaart namelijk de enige toegangspoort naar het Twentse achterland. Een regio met ook een belangrijke logistieke positie in de Europese Noordzee – Balticum – corridor.

Jan Hendrik Dronkers: ‘Ik ben verheugd dat we nu bijna met de bouwwerkzaamheden gaan beginnen. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking met deze combinatie van ervaren en deskundige marktpartijen. Samen zijn we verantwoordelijk. Zowel voor een goed eindresultaat als voor een efficiënte en soepele bouwperiode met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart en omwonenden.’

Robert Jan Feijen: ‘Lock to Twente heeft de expertise in huis om de uitbreiding van de sluis in Eefde, die bijzonder mooi is en een belangrijke recreatieve maar ook logistieke functie heeft, in goede banen te leiden. De bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis werken al ruim 35 jaar samen en hebben diverse uitdagende, multidisciplinaire projecten succesvol gerealiseerd. Het team van Lock to Twente staat te popelen om aan de slag te gaan en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met Rijkswaterstaat.’

Stuur artikel door