Rijkswaterstaat en bouwcombinatie De Groene Waarden ondertekenen contract voor verbetering A27 Houten-Everdingen

Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie De Groene Waarden (bestaande uit BESIX, Mobilis, Van Gelder en Mourik) ondertekenden woensdag 12 april jl. in Nieuwegein het design & build contract voor de uitbreiding van het noordelijke deel van de A27 tussen Houten en Everdingen. Het zuidelijke deel gunde Rijkswaterstaat al eind 2022. Het noordelijk deel van het project beslaat een lengte van 7 km. Het project heeft een doorlooptijd tot in 2032.

Directeur-generaal Michèle Blom ondertekende het contract namens Rijkswaterstaat. Nic de Roeck, algemeen directeur BESIX Nederland, en Remco Hoeboer, algemeen directeur van Mobilis, ondertekenden het contract namens de bouwcombinatie De Groene Waarden.

Michèle Blom noemde in haar speech het project complex en één met technische uitdagingen: de vernieuwing van de Hagesteinse brug, de verbreding van de Houtensebrug en veel plaatsen met een slappe ondergrond. Daarnaast moet het weg- en waterverkeer tijdens de verbouwing door blijven stromen.

Artist impression voetgangersbrug De Kroon

Tweefasen-aanpak

Net als bij het project A27 Zuid (Everdingen-Hooipolder) werkt de combinatie ook bij het project A27 Noord volgens de tweefasen-aanpak. Een aanpak die belangrijk is voor de transitie naar een vitale infrasector.

Tijdens de bijeenkomst voor de contractondertekening lichtte Dick van Klaveren, portfoliodirecteur Rijkswaterstaat, de systematiek toe. Projecten zoals de verbetering van de A27 kennen veel onzekerheden en risico’s. De tweefasen-aanpak geeft de beheersing van de risico’s vorm waarin de markt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat het ontwerp uitwerkt. De prijs voor de meest risicovolle delen stellen we met deze aanpak pas vast als de risico’s en de onzekerheden verder duidelijk zijn en het ontwerp definitief is.

Nic de Roeck, algemeen directeur Nederland van BESIX, kijkt er naar uit om de komende jaren een mooie samenwerking op te bouwen met Rijkswaterstaat en het consortium. ‘De tweefasen-aanpak die we met Rijkswaterstaat inzetten, met een betere risicobeheersing en een eerlijkere verdeling, draagt bij aan een goede infrasector en een voorspelbaarder verloop van het project.’

De Groene Waarden

In opdracht van Rijkswaterstaat is De Groene Waarden – een combinatie van BESIX, Mobilis, Van Gelder en Mourik – verantwoordelijk voor de uitbreiding van het noordelijke deel van de A27 Houten-Everdingen om de doorstroming te verbeteren. Onderdeel van het project is de vernieuwing van de Hagesteinsebrug en de verbreding van de Houtensebrug. Het gaat om een design & build contract dat de combinatie in twee fasen samen met Rijkswaterstaat aanpakt. Met de tweefasen-aanpak is er een betere risicobeheersing en eerlijkere verdeling. Hiermee dragen we bij aan een stabiele infrasector en een voorspelbaarder verloop van het project. Samen werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Remco Hoeboer (De Groene Waarden, Mobilis), Nic de Roeck (De Groene Waarden, Besix Nederland), Diana Beuting (Rijkswaterstaat) en Michèle Blom (Rijkswaterstaat) met hun ‘handen op de toekomstige samenwerking’. Foto: Lex van Lieshout

Omvangrijk infraproject

Tijdens het rondetafelgesprek dat tegelijk met de contractondertekening plaatsvond, gaf Jan Theelen, contractmanager A27 Houten-Everdingen, aan dat het gaat om een omvangrijk infraproject. De weg tussen Houten en Everdingen krijgt in zuidelijke richting vier rijstroken. In de noordelijke richting (Everdingen en Houten) blijven de twee rijstroken en een spitsstrook behouden. Op de plaats van de huidige Hagesteinsebrug komt een nieuwe brug  met een fietsverbinding. De bestaande Houtensebrug wordt verbreed.

De ligging van het project vraagt veel aandacht voor de omgeving. Een omgeving met drie aangrenzende gemeenten, een provincie, twee waterschappen, veel bedrijventerreinen, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het verkeer op de weg en het water moet blijven doorstromen en de weg moet passen in het landschap met de Hollandsche Waterlinie. De Groene Waarden wil als goede gastheer samen met Rijkswaterstaat de hoeder zijn van het landschap en de A27. Stakeholders uit de directe omgeving waren al vroeg betrokken bij het project. Bijvoorbeeld om mee te denken over de groeninrichting en het woon-werkverkeer.

Duurzaamheid

In het uitgebreide infraproject is duurzaamheid een belangrijk onderdeel. Zo zit in de aanbieding een plan van aanpak voor de duurzame voetgangersbrug De Kroon. De bouwcombinatie hergebruikt een aantal stalen liggers van de Hagesteinsebrug voor de hoofdoverspanning van de nieuwe voetgangersbrug De Kroon. Het staal van de Hagesteinsebrug komt terug in de overkapping van de voetgangersbrug.  

Een goede afstemming en verbinding met alle betrokkenen is belangrijk in dit omvangrijke infraproject dat we met De Groene Waarden vorm gaan geven. Het complexe project stelt hoge eisen aan de omgeving en vereist een intensieve samenwerking. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de tweefasen-aanpak dit project succesvol realiseren. Samen gaan we voor slimmer verbinden en beter bouwen.
Remco Hoeboer, directeur Mobilis

Meer over

Stuur artikel door