Renovatie klep Haringvlietbrug officieel afgerond

Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat overhandigde donderdagmiddag 4 april jl. het certificaat voor de CE-markering. Hiermee is de renovatie van de klep van de Haringvlietbrug officieel afgerond. De CE-markering toont aan dat de brug voor de hoge scheepvaart veilig kan worden bediend.

Omvang renovatie

Aannemerscombinatie Mobilis en Croonwolter&dros (CMCH) voerde de renovatie van de klep van de Haringvlietbrug uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Het werk startte begin 2023 met het verwijderen van de bestaande installaties uit de brugkelder. De brug kon toen niet meer worden bediend voor de hoge scheepvaart. Later dat jaar vernieuwden we in juni en juli de klep, het bewegingswerk en de technische systemen voor bediening, besturing en bewaking compleet. De bedieningslocatie verhuisde bovendien naar de Volkeraksluizen. Voor deze werkzaamheden was de brug acht weken afgesloten voor al het wegverkeer. In het najaar zijn de nieuwe technische systemen uitgebreid getest en kregen de brugbedienaars een opleiding om met de systemen te kunnen werken. Vanaf begin oktober ging de brug op aanvraag incidenteel open en kon de hoge scheepvaart zonder omweg weer van de Hollands Diep naar het Haringvliet varen. 

CE-markering

Eind vorig jaar en begin dit jaar is de technische documentatie, zoals handleidingen en onderhoudsplannen, in orde gemaakt. Met deze documenten is de CE-markering aangevraagd. De CE-markering is een verklaring die aangeeft dat het bewegingswerk van de Haringvlietbrug aan alle Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming voldoet. 

Laatste werkzaamheden

Met het certificaat draait de brug (bijna) weer geheel volgens het reguliere bedienschema. In mei haalt de aannemer ook het ketenterrein aan de noordkant van de brug weg. Er zijn nog wat aanpassingen aan de verlichting op de brug nodig, daarom gaat de brug tot 1 juni alleen open als het licht is.

Meer over

Stuur artikel door