Project N307 Roggebot-Kampen officieel afgerond

Het project N307 Roggebot-Kampen is gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel opgeleverd en overgedragen. In opdracht van de provincie Flevolandprovincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde Combinatie Roggebot (bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) het project N307 Roggebot-Kampen uit. Het was een project waar water-, wegen- en civiele bouw samenkwamen met een uiteindelijke overdracht aan acht eindbeheerders. De realisatie van het project startte in 2020 en is in het voorjaar 2024 afgerond.

 

Betere doorstroming N307 

Doel van het project was de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307 tussen Dronten en Kampen verbeteren en de waterveiligheid in de IJsseldelta regio verhogen. Kenmerkend in het project is de verbinding van de N307 met het watersysteem van het Vossemeer en Drontermeer. 

De oude Roggebotsluis maakte plaats voor een nieuwe hogere brug, die minder vaak open hoeft voor de scheepvaart. Het ontwerp van de nieuwe brug met een overspanning van bijna 300 meter van dijk tot dijk, is erop gericht om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan het water (Ruimte voor de Rivier) en het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen. Doordat het wegverkeer in de spits voorrang krijgt op de scheepvaart bevordert dit de doorstroming en draagt het bij aan de verkeersveiligheid. De N307 zelf kreeg ook een opwaardering. Zo zijn parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen aangelegd en maatregelen genomen voor fietsveiligheid.

‘We kijken met trots terug op dit uitdagende multidisciplinaire project dat de doorstroming van de scheepvaart en het verkeer heeft verbeterd in het gebied.’

Ruimte voor de rivier

Project N307 Roggebot-Kampen maakt deel uit van twee grotere programma’s: ‘de weg van A tot Z’ gericht op de wegverbinding Alkmaar-Zwolle en het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, dat het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier heeft gemaakt. De sloop van de Roggebotsluis zorgt er ook voor dat het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer stroomt. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit: de bouw van een nieuwe, gedeeltelijk beweegbare brug (300 m) met grotere doorvaarthoogte, de bouw van een viaduct over de N307 voor lokaal verkeer, dijken aanpassen aan de nieuwe situatie, de infrastructuur (N307) vervangen met gescheiden wegen voor langzaam en snel verkeer, de aanleg van diverse kunstwerken waaronder een duikerbrug en diverse faunapassages, de sloop van de Roggebotsluis en de bestaande brug en de (her)inrichting van het landschap.

Na oplevering is het project direct overgedragen aan de acht eindbeheerders provincie Overijssel, provincie Flevoland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeente Kampen en gemeente Dronten.

De samenwerking in beeld

Combinatie Roggebot

Over Mobilis

Met bijna 125 jaar ervaring is daadkracht onze belangrijkste drijfveer. Slimmer verbinden, beter bouwen is ons motto. Wij werken aan zowel grote als kleine projecten. Zonder uitzondering unieke werken met focus en expertise ontworpen en gebouwd. Het resultaat van ons werk is te zien in wegen, tunnels, bruggen, sluizen, kademuren, parkeergarages, waterzuiveringen, fundaties en gebouwen in de industrie en onder- en transformatorstations in de energiemarkt door heel Nederland en België. Beter bouwen begint met slim verbinden.

Over Van Gelder Groep

Van Gelder is een toonaangevend Nederlands full-service infrabedrijf. Met zo’n 1.750 gedreven collega’s en meer dan 100 jaar ervaring dragen wij bij aan een duurzaam, veiliger en beter bereikbaar Nederland. Veiligheid, integriteit, persoonlijke ontwikkeling en betrouwbaarheid vormen de basis van alles wat wij doen. Van Gelder ontwerpt en realiseert onder- en bovengrondse infraoplossingen en beheert en onderhoudt infrastructuren.
 

Over Van den Herik

Familiebedrijf Van den Herik is waterbouwer in hart en nieren. De passie voor werken met water is ontstaan in 1946. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een multidisciplinaire onderneming, sterk in zowel waterbouwkundige projecten als het opsporen van conventionele explosieven. Van den Herik is veelzijdig, heeft een sociale en duurzame aanpak én is innovatief. Samen met onafhankelijke zusterbedrijven wordt er gebouwd aan een toekomst die leefbaar, toegankelijk en veilig is voor de mensen die er leven. Engineering the future of water.
 

Stuur artikel door