Versterking afsluitdijk met Levvel-blocs

Proeftuin Duurzaam Beton

CO2-reductie en circulariteit zijn twee onderwerpen die voor Rijkwaterstaat enorm belangrijk zijn. Voor de organisatie is het belangrijk om beide doelen na te streven.

Het programma Proeftuin Duurzaam Beton richt zich op het klimaatneutraal en circulair maken van de onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat in combinatie met een zo groot mogelijke kostenefficiëntie. Het gaat specifiek om het toepassen van innovatieve betonsamenstellingen voor 2030 in de betonketen van Rijkswaterstaat.

Voor marktpartijen is het vaak zeer moeilijk om een innovatieve betonsamenstelling te implementeren. Dit programma is een eerste stap die nu door Rijkswaterstaat wordt gezet om marktpartijen de kans te geven om een voorstel voor innovatieve betonsamenstellingen te doen, met de intentie deze op grotere schaal daadwerkelijk in het reguliere onderhoud van Rijkswaterstaat toe te passen.

Afsluitdijk

Rijkswaterstaat wil bij de uitvoering van de versterking van de Afsluitdijk met betonnen golfbrekerelementen (Levvel-blocs) een proeftuin opzetten voor het monitoren van het lange-termijn gedrag van deze Levvel-blocs vervaardigd met innovatieve betonsamenstellingen met een lagere milieubelasting (CO2-emissie/MKI-waarde).

De betonsamenstellingen hebben veelal hun potentie op laboratoriumschaal en/of in demonstratieprojecten aangetoond. Echter is vaak nog maar weinig praktijkervaring beschikbaar en/of is het gedrag op (middel)lange termijn nog niet aangetoond. Deze proeftuin biedt de mogelijkheid om de (middel)lange termijn prestaties van kansrijke innovaties te monitoren. 

Geopolymeerbeton

Na het succesvolle pilotproject Onderdoorgang Heiloo, waar Mobilis als eerste partij geopolymeerbeton in een constructief gewapend element heeft toegepast, doet Mobilis onder het segment Meerjarige Contracten ook aan de Proeftuin Duurzaam Beton mee.

Het pilotproject heeft aangetoond dat geopolymeerbeton minimaal gelijkwaardig presteert aan traditioneel beton met een forse reductie van de CO2-emissie. De opdracht voor Mobilis is om de praktijk ervaring met dit materiaal uit te breiden en elke mogelijkheid aan te grijpen om te laten zien dat het materiaal ook op (middel)lange termijn gelijkwaardig presteert. Deze proeftuin is een ideale vervolgstap na Heiloo. 

Lees meer over onze Meerjarige Contracten

Stuur artikel door