Open Wervendag lokt meer dan 3.500 bezoekers naar Royerssluis in Antwerpen

Meer dan 3.500 mensen bezochten zondag 26 mei tijdens de Open Wervendag de Royerssluis in de haven van Antwerpen. Ze leerden het gigantische infrastructuurproject van nabij kennen dat Port of Antwerp-Bruges en het Albertkanaal toegankelijker zal maken voor grotere schepen. Open Wervendag is een initiatief van Embuild, de koepelorganisatie van de bouwbedrijven in België. De renovatie van de Royerssluis is een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, Port of Antwerp-Bruges en het aannemersconsortium TM Rinkoniên.

Open Wervendag

Vandaag openden zo’n 100 Belgische bouwprojecten de deuren voor het grote publiek. Een uitgelezen kans om bouwprojecten die normaal gezien niet toegankelijk zijn van dichtbij te bekijken. Embuild trapt elk jaar de Open Wervendag af op een topproject in de provincie. Dit jaar was er bij aanvang van het evenement een rondleiding op de Royerssluis in de haven van Antwerpen, in aanwezigheid van de Vlaamse minister-president, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de federale minister van Justitie en Noordzee, de federale minister van Binnenlandse Zaken en de Antwerpse havenschepen.

Omstreeks 10.00 uur openden de deuren voor het grote publiek. Bezoekers kregen onder meer een unieke kijk op de kofferdam en de tijdelijke wegen, de gigantische bouwput én de sluismeesterwoning. Met ook activiteiten voor de allerkleinsten was het een ideaal familie-uitje. Meer dan 3.500 bezoekers bezochten, ondanks het wisselvallige weer, de Royerssluis om dit indrukwekkende project van dichtbij te ontdekken.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Ik ben erg blij met de enorme belangstelling van vandaag. Open Wervendag is het ideale moment om de Vlaming kennis te laten maken met dit grote infrastructuurproject dat een belangrijke rol speelt in de modal shift van het goederenvervoer en het stimuleren van de binnenvaart. De Royerssluis is een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal. Met de werken breiden we de sluis uit tot een efficiënte binnenvaartsluis die moderne binnenvaartschepen vlot en veilig zal behandelen. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal wat het equivalent is van 2 miljoen vrachtwagens. De nieuwe sluis zal naast de eerdere realisatie van de verhoging van alle 62 bruggen over het kanaal het transportvolume verder verhogen en op die manier zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg halen.”

Komende werkzaamheden aan de Royerssluis

Nu wordt de wapening op de deurkamers en de omloopriolen geplaatst. Rond de bouwvak is alles uitgegraven voor de bouw van een leidingentunnel die onder de sluis zal lopen. Na het afwerken van betonwerk van de nieuwe sluis, wordt die onder water gezet en worden de bruggen en sluisdeuren invaren. Nadat een van beide bruggen en de bijhorende (tijdelijke) wegen in werking treedt, kan het wegverkeer worden omgezet en worden de kofferdammen afgebroken. Vervolgens wordt ook het sluisplateau afgewerkt en worden alle installaties geïnstalleerd en getest. Het einde van de renovatie staat momenteel gepland voor het einde van 2028. Verwacht wordt dat begin 2029 de eerste duwbakken door de sluis richting het Albertkanaal zullen varen.

Weetjes over de renovatie

  • Tijdens de piek van de bouw zullen rond de 250 mensen op de werf aan het werk zijn. 
  • De lengte van de nieuwe Royerssluis (235 m) zal bijna 4x de hoogte van het MAS zijn.  
  • De breedte (36 m) zal even breed zal zijn als een autosnelweg met 11 rijstroken. 
  • Het creëren van de bouwput gaat gepaard met grondverzet (> 400.000m³) waarmee je bijna 6.000 grote zeecontainers zou kunnen vullen. 
  • De oppervlakte van de damwanden (24.800m²) zal overeenstemmen met ongeveer 4 voetbalvelden. 
  • Meer dan 150.000m³ beton wordt verpompt voor de werken. Je kan daarmee meer dan 60 olympische zwembaden laten vollopen.

Renovatie Royerssluis versterkt de binnenvaart

De Royerssluis is één van de meest gebruikte sluizen in Antwerpen. Ze vormt een belangrijke toegangspoort voor de binnenvaart en verbindt de Schelde met het Albertkanaal. Dankzij de uitbreiding zullen de grote binnenschepen rechtstreeks landinwaarts kunnen varen.

De sluis wordt verbreed tot 36 meter en verlengd tot 235 meter en krijgt een diepgang van 6,5 meter. Aan beide zijden komt een beweegbare basculebrug om voertuigen en fietsers vlot over de sluis te leiden.

De havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “De Royerssluis werd in 1907 gebouwd en maakte onze haven bereikbaar voor de grootste zeeschepen. Ze is een belangrijke verbinding tussen de Schelde en het binnenland voor onze binnenvaart. De sluis was toe aan een grondige renovatie om de nieuwe binnenschepen een betere toegang te kunnen geven naar het binnenland. Deze indrukwekkende renovatie doet daarmee eer aan de naamgever van de sluis. Gustave Royers was onder andere bevoegd voor de bouw van de nieuwe Scheldkaaien; verplaatste de petroleumhaven naar het zuiden van de haven en legde het Kempendok én Asiadok aan. Ook vandaag blijven we in dezelfde geest voortdurend investeren in dé economische motor van Vlaanderen. Het belang van een vlotte verbinding voor de binnenvaart is daar een essentieel onderdeel van.”

400.000 m3 grondverzet 

Nadat in oktober 2021 de eerste steen uit het sluisplateau werd gehaald, was de bouw van de kofferdam begin 2023 de eerste mijlpaal. Die zorgde voor een waterdichte scheiding tussen de bouwput en de Schelde, waardoor de renovatie ‘in den droge’ kan gebeuren. Ook het doorgaand verkeer rijdt sinds juni 2023 over die kofferdam en ondervindt daardoor zo goed als geen hinder van de werkzaamheden in de bouwput.

Vervolgens werd hard gewerkt aan de gefaseerde uitgraving van de bouwput en de zorgvuldige sloop van de oude sluis. Dat resulteerde in bijna 400.000 m3 aan grondverzet. De beschermde Sluismeesterwoning in neo-Vlaamse-renaissancestijl kwam daarbij veilig op een ‘eilandje’ te staan. Dat kasteeltje blijft tijdens de renovatie volledig behouden en zal in de toekomst dienen als sluisbedieningsgebouw.

Afgelopen week werd de eerste grote betonstort uitgevoerd, waardoor de eerste brugkelder voor de toekomstige wegbruggen al vorm krijgt. In totaal ging het over 3.000 m3 beton op 24 uur tijd. Bijna al het betonwerk wordt volledig ter plekke gevlochten en gestort, een van de grootste klussen in dit project.

Over de samenwerking

De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid neemt de leiding in de renovatie van de sluis en is samen met Port of Antwerp-Bruges opdrachtgever van de werken. Aannemersconsortium TM Rinkoniên Rechteroever, dat bestaat uit Artes Group, CIT Blaton, Boskalis, Mobilis en Stadsbader, voert de renovatie uit. Omdat de renovatie van de Royerssluis een onderdeel is van de ruimere Oosterweelverbinding, is er een nauwe samenwerking met Lantis.

Livestream én timelapse video’s

Sinds midden 2023 zijn de werken aan de Royerssluis ook live te volgen via de webpagina van de Royerssluis. Royerssluis | Vlaanderen.be

Daar vind je een link naar de livestream én timelapsevideo’s. De camera’s zijn opgesteld op de uitkijktoren ter hoogte van de werfketen en op de sluismeesterwoning. 

Ontdek meer over het project

Op onze projectpagina

Open wervendag in beeld

Stuur artikel door