Oosterweelwerken E17 versneld en vervroegd klaar

Een week eerder dan gepland rondt aannemerscombinatie Rinkoniên (Mobilis, Stadsbader, CIT Blaton en Artes) de werkzaamheden op de E17 af. De voorbije weken kregen de rijbanen van de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke, in de rijrichting Gent, een nieuw wegdek inclusief nieuwe fundering. Voor de werkzaamheden, die startten op 20 april, werd het verkeer op 2 x 2 rijbanen gezet. 

Omdat de verkeersintensiteit op de E17 nog steeds laag is, werd de afgelopen weken onderzocht of Rinkoniên aansluitend op de rijrichting Gent ook de rijrichting Antwerpen van de E17 vervroegd kan aanpakken. Deze werkzaamheden stonden initieel voor de zomer van 2021 ingepland. Vanaf 25 mei nemen we ook dit stuk snelweg onder handen. “Zo maken we optimaal gebruik van de verkeersluwe periode, laten we beide werven naadloos op elkaar aansluiten en zullen we de werkzaamheden op de E17 een jaar vroeger dan voorzien kunnen afronden”, vertelt projectdirecteur Casteels.  

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken pikt in: “Begin april hebben we samen met de federaties van de wegen- en waterbouw een memorandum ondertekend waarin overeengekomen werd hoe we de werven op een veilige manier konden heropstarten. De verkeersarme periode bracht namelijk heel wat voordelen met zich mee voor de wegenwerken. Er zijn werken die sneller uitgevoerd konden worden en zelfs vervroegd. De werken aan de E17 zijn hier een mooi voorbeeld van. De eerste fase is vroeger klaar dan gepland en we hebben zelfs een tijdswinst van 1 jaar door fase 2 van de werkzaamheden te starten. Een win-win voor iedereen, zeker voor de omwonenden maar ook voor automobilisten.” 

Een stil wegdek  

Deze voormiddag kreeg het wegdek langs de noordzijde van de E17 zijn laatste asfaltlaag: een toplaag van 3 cm in fijn asfalt. “Dat is een belangrijke mijlpaal ”, licht Roland van Driel, projectdirecteur bij Lantis toe. “Het is namelijk het eerste stukje snelweg dat we binnen de Oosterweelwerken voorzien van een geluidsarm wegdek. Dat zal in combinatie met een verlaging van de maximumsnelheid en de plaatsing van geluidsschermen en - bermen naast de snelweg voor een halvering van het omgevingslawaai zorgen en voor een forse verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden”.

Het wegdek koelt nu verder af. Vanaf woensdagavond volgt de verkeersomzetting. Op maandagochtend start de aannemer met de vernieuwing van de rijbanen richting Antwerpen.  

Een stille omgeving 

“In het najaar plaatsen we vervolgens de nieuwe portieken over de snelweg en verrijzen de eerste geluidsschermen langs de noordzijde van de E17”, zegt projectdirecteur Anthony Casteels. Dat betekent dat we eind dit jaar deze werf op de E17 kunnen afronden en dat is maar liefst 1 jaar eerder dan voorzien. Door beide zomerwerven nu vervroegd uit te voeren kunnen we bovendien de totale vertraging bij de uitvoering van de Oosterweelwerken onder controle houden en dat is belangrijk voor alle betrokken partijen: bouwheer, aannemer en burger.    

 “Stap voor stap krijgt het geluidsproject Zwijndrecht vorm. Na de fundering voor de schermen langs de noordkant van de E17 is het geluidsarm wegdek aan de beurt. Voor onze inwoners zijn dit belangrijke en vertrouwenwekkende signalen. In de luwte werken we samen met Lantis en het ontwerpteam verder aan de landschappelijke buffering van de snelweg en de uitbouw van het fietsnetwerk. Met alle neuzen in dezelfde richting zal het ons lukken het einde van de werken maximaal te laten samenvallen met een leefbaar Zwijndrecht-Burcht”, zegt Steven Vervaet, schepen van ruimtelijke ordening en leefmilieu van Zwijndrecht.  

Lees meer over project Oosterweel

oosterweel linkeroever

Stuur artikel door