Ontvangstschacht klaar voor aankomst tunnelboormachine

In de afgelopen dagen is de ontvangstschacht onder water gezet, ter voorbereiding op de aankomst van tunnelboormachine Gaia. Het water in de bouwkuip staat net zo hoog als het grondwaterpeil. Dit is nodig om tegendruk te bieden tegen het grondwater buiten de bouwkuip, wanneer de tunnelboormachine door de wand heen boort. De tunnelboormachine komt dus onder water aan. Wanneer het boorschild volledig in de bouwkuip staat, alle tunnelringen zijn gebouwd en de tunnel waterdicht is kan het water uit de bouwkuip weer worden weggepompt.

Onder water zetten ontvangstschacht

Over de RijnlandRoute en Comol5

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&drosVINCI Construction Grands Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Stuur artikel door