Nieuw knooppunt Sint-Anna en nieuwe verbinding in Antwerpen-West geopend

In het weekend van 27 oktober is het knooppunt Sint-Anna Linkeroever de nieuwe snelweg tussen de E34 (Zelzate) en Antwerpse Ring (R1) in gebruik genomen. Datzelfde weekend is ook het knooppunt Antwerpen-West  de verbinding van de E34 naar de E17 (Gent) open gegaan. Ook de Parallelweg tussen de P+R en het kruispunt waar in november oprit Linkeroever op zal aansluiten, is opgeschoven naar zijn definitieve locatie.

Nieuw knooppunt Sint-Anna in gebruik

De afgelopen jaren rees het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever uit de grond. In het weekend van vrijdag 27 tot zondag 29 oktober is de nieuwe snelweg open voor verkeer tussen de E34 en Antwerpse Ring. Vanaf nu rijd je onder het ecoduct en de nieuwe fietsbrug door.

Nieuw knooppunt Antwerpen-West bijna volledig klaar

In mei en juni eerder dit jaar namen we op Linkeroever de eerste delen van het nieuwe knooppunt Antwerpen-West (E17 x R1) in gebruik. In hetzelfde weekend van 27 oktober volgde met de verbinding van de E34 uit Zelzate naar de E17 richting Gent de volgende grote ingebruikname. Wanneer het verkeer op de nieuwe rijbaan reed, hebben we de tijdelijke route uit dienst genomen. In november openen we de nieuwe oprit Linkeroever en in het voorjaar van 2024 nemen we het laatste deel van het nieuwe knooppunt in gebruik: de uitrit van de Kennedytunnel richting E34 en afrit Linkeroever.

Rinkoniên

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Lantis door de combinatie Rinkoniên - een Antwerpse dialectterm voor ‘snelle opeenvolging’ en ‘ring aaneen’. Rinkoniên bestaat het Nederlandse bouwbedrijf Mobilis en de Belgische civiele partners Artes DepretArtes RoegiersCit BlatonStadsbader. De gehele verbinding bestaat uit vijf deelprojecten waarvan linkeroever er één van is. De westelijke verbinding ligt tussen de E34 richting Knokke en de R1 Noord. Midden in Antwerpen sluit het nieuwe gedeelte van de rondweg aan op de bestaande weg bij het Sportpaleis. In het tracé is een nieuwe Scheldetunnel opgenomen en een viertal tunnels die de rondweg onder de haven van Antwerpen leidt. De ringweg zal in 2026 afgerond zijn.

Parallelweg tussen P+R Linkeroever en kruispunt nieuwe oprit Linkeroever schuift op

In het weekend van 27 oktober hebben we de definitieve Parallelweg tussen P+R Linkeroever en de nieuwe oprit in gebruik genomen. Je kunt hier nu in beide richtingen gewoon doorrijden. De oprit zelf opent in de nacht van 17 op 18 november. Vanaf dat moment wordt dit kruispunt geregeld met verkeerslichten. Een deel van de Parallelweg is hier nog tot het voorjaar van 2024 tijdelijk. We voorzien dan ook een aansluiting tussen het tijdelijke en definitieve deel. Afrit Linkeroever zal vanaf het voorjaar van 2024 ook aansluiten op dit kruispunt.

Afwerken omgeving in weken na ingebruikname

In de weken die volgen werken we de aansluitingen van de nieuwe op de oude wegen nog verder af. Zo maken we aan beide zijden van het knooppunt Sint-Anna de middenberm van de snelweg dicht. Je hebt hier in iedere richting twee rijstroken ter beschikking. Deze rijstroken schuiven ter hoogte van de werken plaatselijk op naar de buitenkant.

Ook maken we de openingen in de geluidsschermen langs de E17 en R1 nog dicht en komen er ook langs de afgewerkte Parallelweg schermen.

Betere bereikbaarheid

Met de Oosterweelverbinding werken we samen aan een betere bereikbaarheid en een grotere leefbaarheid in en rond de Antwerpse Ring. Door het sluiten van de Ring en het verhogen van de Scheldekruisende capaciteit geven we ruimte aan de stedelijke economie en aan de haven. Door in te zetten op robuuste en slimme infrastructuur verhogen we de verkeersveiligheid van het Antwerpse wegennet.

Ontdek meer over dit project

Oosterweelknoop Antwerpen

Meer nieuws

Stuur artikel door