Mobilis verstevigt haar positie op trede 4

Veiligheid staat hoog op de agenda binnen Mobilis. De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van medewerkers binnen de organisatie. We denken vooruit en nemen initiatief. De veiligheidsladder is een tool om bewustwording te creëren om zo de organisatie naar een hoger niveau te brengen.

De laatste jaren heeft Mobilis de kwalificatie trede 4 behaald. Dit houdt in dat wij als bedrijf een proactieve houding hebben ten aanzien van veiligheid. Dit jaar zijn we wederom opgegaan voor trede 4 van de ladder en hebben deze succesvol weten te behouden, met maar liefst een score van 84%.

Dit is de hoogste score die we ooit op trede 4 behaald hebben.

“We kijken terug op een intensief maar succesvol traject, dit heeft ons weer nieuwe inzichten gegeven om verder te groeien”.
Ferry Steevens, Vakgroepleider Kwaliteit & Veiligheid

Trede 4

Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen.

Veiligheid wordt veelal vanuit drie invalshoeken bekeken; vanuit de techniek, vanuit de organisatie en op houding & gedrag.

We bedanken alle betrokkenen, de projecten Roggebot Kampen, ROGO, TenneT Eibergen en Haringvlietbrug voor de positieve medewerking en inzet in de afgelopen weken en tijdens de audits.

De positieve punten die naar voren kwamen:

  • De samenwerking met de opdrachtgever is gegroeid
  • Aandacht voor omgevingsveiligheid
  • Het veiligheidsbewustzijn en de pro activiteit in handelen is gegroeid

Meer over

Stuur artikel door