Mobilis start met renovatie Berlagebrug Amsterdam

In het decor van de Berlagebrug is deze week de samenwerking bezegeld tussen gemeente Amsterdam en aannemer Mobilis. Remco Hoeboer, directeur van Mobilis, tekende samen met ambtelijk opdrachtgever Marise Ent het contract voor werkpakket 1. Dit betreft de vervanging van het stalen val en het bewegingswerk van de monumentale Berlagebrug.

Vernieuwing

Mobilis is begin september al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De Berlagebrug (brug 423) is een elektromechanisch aangedreven basculebrug. Dit Rijksmonument uit 1932, voldoet niet meer aan het wettelijk gestelde veiligheidsniveau en veroorzaakt al geruime tijd overlast bij de omgeving, bij gebruikers en bij de bediening. Klachten gaan o.a. over geluidsoverlast, verminderde beschikbaarheid tijdens warme periodes, slijtage van de mechanische uitrusting, vervorming van het beweegbare gedeelte en scheurvorming in het brugwachtershuisje.

Restauratie Rijksmonument

Begin 2022 starten we met de monumentale restauratiewerkzaamheden aan de Berlagebrug. Bij dit rijksmonument horen ook de Schollenbrug, twee roeiloodsen en de kademuren. Het gaat hierbij om het restaureren en vervangen van metselwerk, voegen, smeedwerk en natuursteen. In het najaar wordt hiervoor een tweede aanbesteding gehouden.

Tijdelijke afsluiting Berlagebrug

Vanaf de zomer van 2023 start Mobilis met de uitvoering en wordt het beweegbare deel van de Berlagebrug vervangen. Tegelijkertijd vervangt het GVB het spoor en wordt er gewerkt aan de fietspaden. Er komt een hulpbrug voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten. De Berlagebrug is dan 16 weken buiten gebruik.   

Stuur artikel door