Mobilis presenteert nieuwe innovatie Geo-Beton

DUURZAME GEO-BETON IN GEWAPENDE BETONCONSTRUCTIE PRIMEUR VOOR INFRASECTOR

TBI-onderneming Mobilis bouwt als eerste civiele aannemer in Nederland een constructiedeel van een spooronderdoorgang in gewapend geopolymeerbeton in een project van ProRail en de gemeente Heiloo. Op 10 maart 2020 presenteerde Mobilis de nieuwe innovatie Geo-beton te Heiloo.

In oktober 2019 is in Heiloo voor een spooronderdoorgang een begin gemaakt met een proefstort van een wand in gewapende Geo-beton, de eigen handelsnaam voor geopolymeerbeton als productgroep. Mobilis werkt bij de ontwikkeling hiervan nauw samen met materiaalkundig adviesbureau Delta Concrete Consult uit Vianen dat geheel zelfstandig geopolymeer-recepturen ‘op klantspecificatie’ ontwikkelt.

Robert Jan Feijen, directeur Mobilis: ‘’Mobilis is als eerste aannemer in Nederland zo vooruitstrevend geweest om een duurzaam alternatief voor constructief cementbeton te vinden en zelfverzekerd te durven toepassen. Mobilis heeft hierin een voorsprong en vindt dat Geo-beton klaar is voor marktintroductie.’’

Stimulering van de circulaire economie

Om een circulaire economie te stimuleren, heeft het Rijk de klimaatenvelop geïnitieerd. Publieke opdrachtgevers, Rijkswaterstaat en ProRail hebben vanuit de Klimaatenvelop budget beschikbaar gesteld voor dit initiatief. In Nederland zijn, na ondertekening van het internationale Milieuakkoord in Parijs en het nationale Betonakkoord, grote marktpartijen steeds nadrukkelijker op zoek naar duurzame alternatieven voor gangbare grondstoffen en producten. Mobilis, ProRail en Rijkswaterstaat zijn allen medeondertekenaar van het Betonakkoord.

ProRail-regiodirecteur Kees Rutten: "Als beton een land was zou het de op twee na grootste uitstoter ter wereld zijn: na China en Amerika. ProRail is in een unieke positie om hier verandering in aan te brengen. Eén van de opmerkelijkste voordelen van geopolymeerbeton is namelijk de fors lagere CO2- footprint ten opzichte van traditioneel cementbeton. Een reductie van 50% is een fantastisch voorbeeld van hoe je het zou willen."

Ook grote kansen voor ‘specials’

Mobilis en Delta Concrete Consult concentreren zich voorlopig op ‘gangbare betonkwaliteiten’ voor de onderbouw van kunstwerken. Jos Kronemeijer, materiaaltechnoloog en directeur bij Delta Concrete Consult, ziet echter ook grote kansen voor ‘specials’ met toepassingen gericht op brandwerendheid in tunnels, of prefab-betonproducten zoals dwarsliggers in het spoor en voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. “De tussenwand in Heiloo is onze eerste ‘meesterproef’ om de wereld te tonen dat Geo-beton gewoon prima maakbaar, prima transporteerbaar en prima verwerkbaar is tot wel 3 uur na fabricage bij een betonmortelcentrale. En dat alles op een manier zoals we dat eigenlijk al ruim 100 jaar met traditionele cementbeton óók doen.”

Presentatie Geo-Beton

Stuur artikel door