Mobilis legt letterlijk de basis voor 380 kV verbinding

Mastfundaties voor Wintrackmasten tussen Borssele en Rilland

TenneT legt in Nederland diverse nieuwe 380 kV hoogspanningsverbindingen aan, zo ook tussen de plaatsen Borssele en Rilland. BAM Infra en SWITCH Zuid-West, een consortium bestaande uit Mobilis en Strukton Civiel werkt samen aan de totstandkoming van de 48 km lange hoogspanningslijn.

Mark Pijnenburg, projectleider bij Mobilis, vertelt over het betonwerk dat Mobilis verricht.

"Ik vorm de brug tussen wat er buiten gebeurt en TenneT. Door contact te onderhouden met de mensen in het veld en te monitoren hoe alles loopt, kan ik verslag uitbrengen bij de achterban en de opdrachtgever."
Mark Pijnenburg

Lees hier het hele artikel

Mobilis legt basis 380 kV verbinding PDF

Stuur artikel door