Mobilis krijgt opdracht voor de vernieuwing van het Amstelstation en omgeving

Op donderdag 14 december 2017 hebben gemeente en ProRail een groot deel van het werk voor het station Amsterdam Amstel aan TBI-onderneming Mobilis gegund. Mobilis kwam het beste uit de aanbesteding, waarin voornamelijk werd geselecteerd op bouwfasering en –planning.

Wij boden een slimme bouwmethode en fasering aan, waarbij onderdelen van het project eerder opgeleverd worden. Daardoor is er in delen van het gebied, minder lang hinder voor reizigers en omwonenden. Wij beginnen in het eerste kwartaal van 2018 en de oplevering staat gepland voor het voorjaar van 2019.

Efficiënte uitvoering

ProRail en de gemeente hebben gezamenlijk de aanbesteding gedaan om een snelle en efficiënte uitvoering te garanderen. Eén aannemer werkt overzichtelijker en beperkt de overlast tijdens de werkzaamheden. De gemeente, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam financieren samen de totale investeringskosten van de vernieuwing van ongeveer €25 miljoen.

Werkzaamheden

Het werk dat Mobilis gaat uitvoeren omvat:

  • uitbreiding van de bestaande ondergrondse fietsparkeergarage naar 3.400 fietsparkeerplekken
  • aanpassingen aan het station  om de nieuwe stalling goed bereikbaar te maken
  • aanbrengen van een lift, die het Julianaplein verbindt met de stationshal
  • een nieuw tramstation op het voorplein (huidige taxistadplaats)
  • verbeterde inrichting van het voorplein
  • verbeterde inrichting van het Julianaplein (huidige tram- en busstation)
     

Omvangrijk project

De werk van Mobilis is onderdeel van een omvangrijk project. Station Amsterdam Amstel en de directe omgeving worden momenteel grondig gerenoveerd en heringericht. Met als zichtbaar eindresultaat: een opgeknapte monumentale hal (uit 1939), goed ingerichte perrons geschilderd in de oorspronkelijke kleuren, een uitgebreide fietsenstalling, een nieuw stationsplein met tramhaltes én een nieuw busstation. Hierdoor kunnen reizigers straks makkelijker gebruik maken van trein, metro, bus en tram.

Ook de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied worden verbeterd en zodat het gebied beter aansluit bij de stad. Daarom komen er In het gebied ook nieuwe functies zoals woningen, kantoren, detailhandel, maatschappelijke dienstverlening, horeca en culturele voorzieningen.

Enkele onderdelen zijn al in uitvoering of klaar, zoals het groene buurtparkje tegenover het Amstelstation. Aan de uitbreiding van de fietsparkeerplekken aan de westzijde van het station naar 2.400 plekken wordt momenteel gewerkt, alsook aan het nieuwe busstation met monumentale stationsluifel en de Amstel Tower met 192 woningen en een hotel. De oplevering daarvan staat gepland voor het voorjaar 2018.

In 2023 zullen alle werkzaamheden - een intensieve samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, NS en ProRail -  klaar zijn.

Stuur artikel door