Mobilis geselecteerd voor bouw Singelgrachtgarage

De gemeente Amsterdam heeft TBI-onderneming Mobilis B.V. geselecteerd voor het ontwerp,  de bouw en het onderhoud van de Singelgrachtgarage-Marnix. De start van de bouw staat gepland voor eind 2020 en de garage is begin 2024 gereed. Met de komst van deze parkeergarage kan de gemeente in de nabije toekomst versnelt parkeerplekken op straat opheffen. Het besluit voor de bouw van de Singelgrachtgarage past in de ambitie van het college om de binnenstad van Amsterdam zoveel mogelijk autovrij te maken, de grachtengordel deels parkeervrij en woonstraten parkeerluw.

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

Ruimte maken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het  verhogen van de parkeertarieven of het verminderen van het aantal parkeervergunningen. Eén van de maatregelen voor een autoluwe binnenstad is de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix waar over enkele jaren zo’n 800 auto’s onder de grond kunnen staan. Huidige bovengrondse parkeerplaatsen in de buurt worden verplaatst naar ondergronds waardoor meer ruimte ontstaat op straat. Ruimte die ten goede komt aan groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers. De Singelgrachtgarage is de tweede garage binnen Amsterdam die gebouwd wordt onder een gracht. In 2018 is de Albert Cuypgarage in de Pijp geopend. In de naastgelegen Frans Halsbuurt is een groot deel van de parkeerplekken opgeheven en krijgt de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls.

Locatie

De garage komt in het deel tussen het 2e Marnixplantsoen en het Marnixbad (in Centrum) en tussen de 2e Hugo de Grootstraat en het Frederik Hendrikplantsoen (in West). Circa 80% van deze parkeergarage is bedoeld voor vergunninghouders. Met het oog op de toekomst wordt 10% van de plekken voorzien van elektrische laadpalen. Ook wordt in het ontwerp van de garage rekening gehouden met de mogelijkheid om dit aantal uit te bereiden naar 100%.

Mobilis

Mobilis is één van de toonaangevende civiele bouwers van Nederland. Het bedrijf paart een rijke historie aan een moderne, toekomstgerichte visie op duurzaamheid en maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Mobilis realiseert o.a. wegen, bruggen, tunnels, viaducten, ecoducten, kademuren, stations met omliggende infrastructuur, energiecentrales, zuiveringsinstallaties en parkeergarages.

Jeroen van Straten (gemeente Amsterdam) en Remco Hoeboer (Mobilis)

Stuur artikel door