Mobilis bouwt nieuw viaduct bij locatie Afvalzorg

Op 13 en 14 februari krijgt het viaduct dat TBI-onderneming Mobilis voor Afvalzorg aan het bouwen is, een dek. Op deze twee dagen worden 19 liggers geplaatst bovenop de steunpunten en de landhoofden. Onder het viaduct ligt de Nauernaseweg die de week ervoor is verlegd. Het viaduct is onderdeel van de weg die de nieuwe loswal in het Noordzeekanaal verbindt met het bedrijfsterrein van Afvalzorg.

Tijdens het leggen van de liggers wordt het verkeer op de Nauernaseweg tijdelijk stil gelegd. Dit duurt ongeveer 10 minuten per hijsbeweging. Het hijsen zelf gebeurt met twee kranen van 600 en 400 ton van onderaannemer Spanbeton die opgesteld staan langs de weg. Daarnaast staat ook een torenkraan voor het inschuiven van betonwapening.

Direct na het aanbrengen van de liggers worden voorzieningen aangebracht waardoor het verkeer veilig onder het dek door kan rijden en de werknemers op het dek veilig kunnen werken. Onder andere met een doek onder de liggers zodat er geen brokstukken of afval op de weg terecht kan komen tijdens de werkzaamheden. De komende periode vindt de betonstort voor de betonvloer op de liggers plaats. Ook worden de leuningen, de barriers en verlichting geïnstalleerd en het dek van het viaduct geasfalteerd. Het geheel zal volgens de planning in mei 2018 afgerond moeten zijn.

Damwanden

Naast de bouw van het viaduct worden op dit moment damwanden geplaatst waar voorheen de Nauernaseweg lag. Hiervoor is het asfalt en het straatmeubilair verwijderd. Op 12 februari is Van den Biggelaar begonnen met het heien van de damwanden, dit zal ongeveer twee weken duren. Daarna wordt begonnen met de aanleg van de kademuur. Uiteindelijk ligt de locatie van de oude weg onder water, hier komt de nieuwe loswal te liggen.

Combinatie

De uitvoerende combinatie met daarin Mobilis en Van den Biggelaar bouwt voor afvalverwerker Afvalzorg een nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal. Daarbij behoort ook de aanleg van de omliggende infrastructuur. Het viaduct is hier onderdeel van. Het viaduct is nodig om het afval van de loswal naar het terrein van Afvalzorg te transporteren. Omdat de nieuwe loswal op de oude locatie van de Nauernaseweg ligt moest de weg verlegd worden. Volgens planning wordt de nieuwe loswal in oktober 2018 in gebruik genomen.

Stuur artikel door