Meerjarige renovatie rwzi Tilburg voortvarend van start

De rwzi in Tilburg gaat op de schop om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen voor veiligheid en waterkwaliteit. Opdrachtgever Waterschap De Dommel wil daarnaast het energieverbruik van de installaties verder verminderen. Het waterschap heeft één marktpartij, de Water Zuiveringen Alliantie (WZA), gevraagd om deze klus de komende jaren te klaren. De WZA, een samenwerking van Mobilis, Croonwolter&dros, RWB,
Tauw en Sweco, heeft hiervoor een raamcontract getekend.

“Niet de prijs, maar vooral de kwaliteit is leidend”, zegt opdrachtgever Jan-Evert van Veldhoven, manager Realisatie waterketen bij Waterschap De Dommel. Maar was het waterbestuur hier ook meteen van overtuigd?

“Een bestuurder vroeg zich af: geven we geen blanco check af? Nee, want op het einde van het project laten wij toetsen of het resultaat marktconform is. Heel transparant, met een open boekhouding.”

“We zijn samen met Tauw gestart met een nieuw ontwerp voor de beluchtingstanks. De opstelling van de compressoren en het beluchtingssysteem in de tanks kunnen op diverse manieren worden samengesteld.
We bepalen dit samen in het bouwteam.”
André Welmer, projectmanager Mobilis

Nieuw ontwerp

In augustus werd het raamcontract voor de rwzi Tilburg afgesloten. De uitvoering startte in september en is intussen op stoom. André Welmer, projectmanager bij Mobilis, stuurt de (toekomstige) ontwerpteams aan. “We zijn samen met Tauw gestart met een nieuw ontwerp voor de beluchtingstanks. De opstelling van de compressoren en het beluchtingssysteem in de tanks kunnen op diverse manieren worden samengesteld. 

We bepalen dit samen in het bouwteam.” Door dit deelproject naar voren te halen, is het mogelijk om de kwaliteit van het effluent snel te verbeteren. Technische oplossingen worden in het bouwteam gezamenlijk bepaald.

Lees het artikel uit Waterforum

Met een bouwteam is het 'ontzettend prettig' werken PDF

Stuur artikel door