Kerstperiode in Maastricht: fietsenstalling bijna klaar

De werkzaamheden in Maastricht zijn bijna afgerond. De maand december staat in het teken van het terug geven van het gebied aan de omgeving. Zo is op 10 december de stationsstraat weer geopend voor verkeer waardoor fietsers en bussen weer gebruik kunnen maken van de weg die het centrum met het station verbindt.

Ook is de definitieve opening van de fietsenstalling bekend gemaakt. Op 1 januari om 6:50 in de ochtend gaan de poorten open. De openingstijd van de stalling is een kwartier voor vertrek van de eerste trein tot een kwartier na het vertrek van de laatste trein. Inmiddels is de fietsenstalling toegevoegd aan de lijst van stallingen van NS die hier te vinden is: www.jefietswilnooitmeeranders.nl 

2018

Volgend jaar zullen in het voorjaar de laatste werkzaamheden gaan plaatsvinden. De stationsstraat, Parallelweg en het plein voor het station worden dan heringericht. In juni 2017 is het raadsbesluit vastgesteld rondom de herinrichting van de stationsomgeving (Stationsstraat tussen Stationsplein en Wilhelminasingel). Het parkeren langszij en het parkeren op de middenberm in de Stationsstraat (tot aan Wilhelminasingel) wordt opgeheven. Daarmee ontstaan bredere trottoirs met mogelijkheden voor gevelterrassen. Er wordt één busperron gemaakt waardoor er enerzijds een overzichtelijker en gebruiksvriendelijker busstation en anderzijds een ruimer voorplein ontstaat. De schetsen hieronder geven de toekomstige situatie weer.

Eerste beelden van afgebouwde fietsenstalling Maastricht

Via Maastricht maakte een korte reportage over de ondergrondse fiets- en scooterstalling in Maastricht. Eind november was de stalling bijna gereed, op 1 januari zal de stalling worden geopend voor reizigers. In de reportage zijn de eerste beelden te zien van de eindsituatie in de stalling. Hieronder is de video te bekijken van Via Maastricht.

Stuur artikel door