Groene binnenvaartschepen voeren slib en grond af van baggerwerken Oosterweelknoop

Gebruik van milieuvriendelijke binnenvaartschepen zorgt voor duurzamer en veiliger transport

Om ruimte vrij te maken voor het Oosterweelknooppunt wordt een deel van de Noordkasteelvijver gedempt. Het consortium Rinkoniên Oosterweelknoop (een samenwerking tussen Mobilis, Boskalis, Artes Roegiers, Cit Blaton en Stadsbader) baggert momenteel slib en grond van de bodem. 

De grond en het baggerafval afkomstig van die werken voeren we af via een duurzaam transport: ‘groene’ binnenvaartschepen, gecertifieerd met Green Award Binnenvaart Gold. Dit is een keurmerk dat aantoont dat ze voldoen aan hoge eisen op vlak van veiligheid en milieu. 

Duurzaam transport via beunschepen

De gebruikte binnenschepen - zogenaamde ‘beunschepen’ - zijn geschikt voor het transporteren van natte en vloeibare producten, in dit geval slib, door hun indrukwekkende pompsystemen. Dankzij de “box-shaped” laadruimen kunnen deze schepen ook droge materialen transporteren zoals zand, grind of grond. Ze stoten aanzienlijk minder stikstof en roet uit, zijn voorzien van stroom via grote batterijen en hebben een speciale rompvorm die de weerstand vermindert.

Pim Faasse, directeur/eigenaar van FAVO Handel, Transport en Logistiek B.V., is verantwoordelijk voor de binnenvaartlogistiek van dit project en licht verder toe: “De schepen zijn uitgerust met Stage-V motoren, wat inhoudt dat ze zijn uitgerust met een roetfilter en nabehandelingssysteem. Hierdoor wordt de uitstoot van Nox (Stikstof) Sox (roetdeeltjes) gereduceerd met 98%! Dit is minder dan dat een gemiddelde euro-6 vrachtwagen uitstoot. Het schip heeft ook een accupack aan boord, hierdoor kunnen deze schepen 24-48 uur op eigen stroomvoorziening functioneren. Door de speciale rompvorm die de weerstand vermindert en het grote laadvolume, is de uitstoot van deze schepen ongekend laag. Om de impact hiervan goed te begrijpen moeten we deze situatie even in perspectief zetten: er wordt hier met 3 vrachtwagenmotoren 3.000 ton aan materiaal getransporteerd. Buiten het feit dat wij hiermee het Antwerpse wegennet ontlasten met ruim 120 vrachtwagens, zorgen deze schepen er ook voor dat de impact op leefomgeving en milieu tot een minimum wordt gebracht. Op deze manier dragen wij op een duurzame wijze bij aan het project van de eeuw en daar zijn we fier op!”

Laden van de beunschepen met slib en grond

Ontlasting wegennet

Bij de baggerwerken aan de Noordkasteelvijver komt maar liefst 100.000 ton aan baggerspecie en 125.000 ton aan grond vrij dat we moeten afvoeren. Dat transport verloopt nu via binnenvaart, waarbij ‘groene’ schepen alles afvoeren naar diverse verwerkingscentra. Door het transport op deze manier te organiseren houden we zo’n 9000 vrachtwagens van de baan. Dat is dus niet alleen beter voor het milieu, maar draagt ook bij aan een ontlasting van het wegennet.

Baggerwerken Noordkasteelvijver

Toekomstbeeld Oosterweelknooppunt

Het Oosterweelknooppunt

Ter hoogte van het Noordkasteel, in het zuiden van de Haven, komt een nieuw knooppunt van 8 rijbanen met op- en afritten voor de snelweg, de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels die op hun beurt aansluiten op de Antwerpse ring. Door deze knoop deels te overkappen maken we ruimte voor een nieuw park: het Ringpark Noordkasteel.

Stuur artikel door