Integrale aanpak siert vernieuwde sluizencomplex Eefde

Na ruim drie jaar bouwen en renoveren is het vernieuwde sluizencomplex Eefde in gebruik genomen. Van fundering, civiele bouw, betonreparaties tot aan de installatietechniek en softwareontwikkeling met cybersecurity; alle bouw, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden voeren we onder de vlag van TBI uit. De integrale aanpak komt tot uiting in de kenmerken van beide sluizen.

Voorafgaand aan deze openstelling op 1 juli jl. zijn er door Mobilis en Croonwolter&dros, in het consortium Lock2Twente, verschillende testen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat zowel de Noorder- als de Zuidersluis veilig en beschikbaar zijn. Een uitdaging, omdat op verschillende momenten beide sluizen nodig waren. De scheepvaart mag daar zo min mogelijk hinder door ondervinden.

“We kunnen trots zijn op de samenwerking in dit mooie project, die ervoor zorgt dat er werk-met-werk is gemaakt. Hierdoor hebben we met elkaar een sluiscomplex neergezet dat toekomstbestendig is en bijdraagt aan een stuk economische bloei van Twente.”
Robbert Visser, Projectmanager Rijkswaterstaat

Netwerkmigratie

Voordat de Zuidersluis in gebruik genomen kon worden, voerden we een netwerk en software migratie uit waarbij de bediening en besturing van de Zuidersluis is samengevoegd met die van de Noordersluis. In het nieuwe dienstgebouw staan 4 bedientafels van waaruit niet alleen de Noorder- en Zuidersluis Eefde worden bediend, maar straks ook de sluizen van Delden en Hengelo en de bijbehorende gemalen in het Twentekanaal.

Energiezuinig bediengebouw

Sinds de oplevering van de nieuwe Noordersluis, medio april 2020, is deze bediend vanuit een tijdelijke bedienruimte. Hiermee hadden we de ruimte om het oude bediengebouw te vervangen voor het nieuwe bediengebouw. Vanuit dit nieuwe, energiezuinige en toekomstbestendige, bediengebouw worden beide kolken, de pompen en het aflaatwerk bediend.

Testen met zo min mogelijk hinder voor de scheepsvaart

Om alle deelsystemen en aandrijvingen inclusief de verschillende interfaces te testen is voor de Zuidersluis een tijdelijk netwerk opgebouwd. Hiermee is de bediening en besturing van de Zuidersluis volledig getest zonder daarbij bedienaars van de Noordersluis lastig te vallen. Dit alles zonder risico voor de beschikbaarheid van de Noordersluis. Na de bouw van het bediengebouw is het ingericht en alvast voorzien van een tweetal bedientafels. Na diverse testen hebben we in één nacht de bedienfunctie van de Noordersluis verhuisd naar het nieuwe bediengebouw en onmiddellijk de tijdelijke bedienpost ontmanteld. In de dagen erna zijn de resterende twee bedientafels uit het tijdelijke bediengebouw verhuisd en operationeel opgeleverd aan Rijkswaterstaat.

Onder de motorkap gekoppeld

Paul Schaap, projectmanager Lock2Twente: “Het mooie van dit project is dat er uiteindelijk een hypermoderne (nieuwe) Noordersluis ligt naast een monumentale (oude) Zuidersluis, maar dat onder de motorkap beide objecten zijn gekoppeld en beide sluizen zijn voorzien van de nieuwste technieken. Waarbij beide sluizen voldoen aan de huidige regelgeving met een mate van flexibiliteit voor de bediening die in eerste instantie niet was voorzien. Het is ook mooi dat we vanuit de verschillende TBI-bedrijven binnen dit project de krachten hebben kunnen bundelen: van de funderingstechnieken tot aan cybersecurity en dat we als TBI de expertise in huis hebben om dit gezamenlijk te realiseren.”

Onderhoud wanneer nodig

Nu het sluizencomplex in Eefde in gebruik is genomen, zijn Mobilis en Croonwolter&dros voorlopig nog niet weg uit Eefde. Het complete onderhoudsplan tot 2047 ligt al vast. Samen met Hollandia (werktuigbouwkunde) zijn Mobilis en Croonwolter&dros tot die tijd verantwoordelijk voor het onderhoud. Omdat Sluis Eefde continu beschikbaar moet zijn, lezen we data uit waarmee we op het juiste moment dit onderhoud uitvoeren. 

Bekijk de sluis in 360 graden

Stuur artikel door