Informatiebijeenkomst werkzaamheden Sluis Eefde

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente organiseren op donderdag 30 november 2017 in Eefde een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de sluis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

In januari start Lock to Twente met de bouwwerkzaamheden voor de aanleg van tweede sluiskolk van de Sluis Eefde. Daarom organiseert Rijkswaterstaat samen met de aannemer een informatiebijeenkomst op donderdag 30 november van 16.00 tot 20.00 uur in het Hart, Jolinkweg 2 in Eefde. Belangstellenden kunnen op elk moment binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het werk aan en rondom de sluis toegelicht. Bijvoorbeeld waar er wanneer gewerkt wordt, wat de aannemer precies gaat doen, hoe lang het werk duurt en welke hinder er wordt verwacht. Bezoekers kunnen natuurlijk ook vragen stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat en Lock to Twente.

Uitbreiding Sluis Eefde

De nieuwe sluis bij Eefde wordt gebouwd door Lock to Twente, een samenwerking van Mobilis, Croonwolter&Dros en TBI PPP. Naast de bouw van een tweede sluiskolk komt er een nieuw bediengebouw, een brug over de nieuwe sluis, en wordt onder andere de straat waaraan de sluis ligt, aangepast. Deze werkzaamheden zijn eind 2019 gereed. Daarna start de aannemer met het onderhoud van de bestaande sluiskolk.

Bereikbaarheid Twentekanalen

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en overs, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluiskolk bij Eefde. Door de bouw van de tweede sluiskolk kunnen er zwaarder beladen schepen de sluis passeren en neemt de wachttijd af. Dit geeft een impuls aan de Twentse economie.

Meer informatie

Lock to Twente heeft ook een app ontwikkeld, waarop de werkzaamheden bij sluis Eefde te volgen zijn. Deze ‘L2T App’ is gratis te downloaden in de appstore of playstore. Meer informatie is te vinden op de projectpagina op www.rijkswaterstaat.nl. Men kan ook bellen met het gratis publieksinformatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002, en er is een Facebook-pagina (Rijkswaterstaat Twentekanalen).

Stuur artikel door