Het hoogheemraadschap Rijnland zet in op verduurzamen van het afvalwaterproces

De komende jaren gaat het hoogheemraadschap Rijnland aan de slag met drie zuiveringen in Noord-Holland. De werkzaamheden staan in het teken van renovatie, vervanging en uitbreiding. Rijnland kijkt naar de toekomst en wil met deze werkzaamheden een belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en de inzet van duurzame energie.

Werkzaamheden

De twee zuiveringen (Heemstede en Haarlem-Schalkwijk) zijn aan het einde van hun technische levensduur van. Rijnland heeft ervoor gekozen om deze zuiveringen te vervangen voor transportgemalen. Op deze manier kan al het afvalwater in de regio rond gemeente Haarlem, Heemstede en de Haarlemmermeer op één centrale plek gezuiverd worden, namelijk bij de zuivering in Zwanenburg. Om deze capaciteit aan te kunnen, wordt de zuivering in Zwanenburg uitgebreid en krijgt meteen een grote onderhoudsbeurt.

Remco Hoeboer, directeur Mobilis en Simone Boogaard, Hoogheemraamschap Rijnland

Zuiveren

Rijnland zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven. Hiermee dragen we bij aan een goede volksgezondheid, een goede waterkwaliteit en een gezonde leefomgeving. Rijnland zuivert het afvalwater volgens de normen en zo efficiënt mogelijk. En zo duurzaam mogelijk door minder energie en grondstoffen te gebruiken en meer schone energie en grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater.

'Dit werk zien wij als voortzetting van de Water Zuiveringen Alliantie (WZA) waarin Mobilis in partnership met Croonwolter&dros, RWB en Tauw als ontwerpende partij participeert.'
Remco Hoeboer, directeur Mobilis

Drie aannemers gegund voor renovatie AWZI Zwanenburg

Na een geslaagde en intensieve aanbestedingsperiode worden de werkzaamheden aan drie aannemers gegund. De aannemers hebben hun plannen ingediend op de EMVI criteria samenwerking, duurzaamheid en risicobeheersing. Zij zullen zich eerst bezig houden met voorbereidende werkzaamheden. Vanaf eind 2022 gaat daadwerkelijk de schop in de grond. Volgens planning wordt begin 2025 het nieuwe afvalwatersysteem in gebruik genomen.

Het bouwen van de transportgemalen Haarlem-Schalkwijk en Heemstede is aan Vobi Infra gegund, het leggen van de transportleiding tussen Haarlem-Schalkwijk en Zwanenburg en de slibleiding tussen Zwanenburg en Haarlem Waardepolder aan de BAM en de renovatie en uitbreiding van de zuivering aan Mobilis.

Remco Hoeboer, directeur Mobilis: “Dit werk zien wij als voortzetting van de Water Zuiveringen Alliantie (WZA) waarin Mobilis in partnership met Croonwolter&drosRWB en Tauw als ontwerpende partij participeert.”

Stuur artikel door