Groen blauw en grijs onderhoud tegelijk; ‘Op tijd signaleren is de kunst’

Je kunt een abonnement hebben op de Donald Duck, de sportschool of voor je mobiele telefoon. Noord Holland heeft een abonnement op slim en integraal onderhoud in Gebied 6, rond de Haarlemmermeer. ‘De wegen, vaarwegen en het groen, inclusief de kunstwerken en steunpunten, moeten altijd in orde zijn. Dat is onze opdracht.’

Ties Markwat is als technisch manager van Mobilis betrokken bij de organisatie van het bijzondere onderhoudscontract met een looptijd van tien jaar. Aan Mobilis, Van Gelder en De Jong Zuurmond de taak om te zorgen dat de opdracht wordt uitgevoerd. ‘Op tijd signaleren is de kunst.’ Het abonnement heeft een looptijd van tien jaar waarbij elk half jaar een toetsing plaatsvindt.

Wat moeten jullie allemaal doen?

‘We zijn verantwoordelijk voor zowel het grijs, blauw als het groene areaal, dus voor het integraal onderhoud. Het gaat erom het complete areaal veilig en beschikbaar te houden. We werken als Mobilis in combinatie met Van Gelder die vooral het openbaar vervoer en de installaties in de gaten houdt en De Jong Zuurmond die het verzorgend onderhoud aan infra en groen voor zijn rekening neemt. Gebied 6 is best een groot en complex gebied en omvat grofweg de provinciale wegen, vaarwegen en terreinen in de Haarlemmermeer. Midden in het gebied liggen Schiphol, Bloemenveilig Aalsmeer, twee tunnels  - De Waterwolftunnel en de Abdijtunnel -  en het Amstelaquaduct. Dat deel hoort niet bij ons contract, maar dat zorgt wel voor complexe raakvlakken waar regelmatig afstemming voor nodig is.’

‘Onderhoud is niet alleen een likje verf of wat opruimen. Dat is echt te simpel voorgesteld. De basis van dit pakket is dat we een totaalplaatje waarmaken waarin alle aspecten naadloos in elkaar overlopen.'
Ties Markwat, technisch manager Mobilis

Wat doen jullie dan?

‘Onderhoud is niet alleen een likje verf of wat opruimen. Dat is echt te simpel voorgesteld. De basis van dit pakket is dat we een totaalplaatje waarmaken waarin alle aspecten naadloos in elkaar overlopen. De provincie heeft één aanspreekpunt en wij moeten zorgen dat alles op orde en netjes is. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat de betonbanen voor de bussen in orde zijn, het asfalt blinkt en de bruggen en viaducten er veilig bij liggen. Meerdere ploegen controleren het areaal en lossen kleine afwijkingen meteen op. Denk aan zwerfafval of overhangende takken. Iemand rijdt permanent in een elektrische wagen langs de betonbanen waar snelbussen over rijden. Die moeten altijd in goede conditie verkeren, want het openbaar vervoer rijdt 24/7 naar Haarlem, Amstelveen en Uithoorn. Die servicemonteur pakt ook regelmatig de vaarwegen mee om te checken, waaronder de Amstel en Ringvaart.

Wat vindt de provincie belangrijk?

‘Naast de functionaliteit en veiligheid let de provincie ook op duurzame aanpak. Zo kijken we naar de mogelijkheid  van duurzaam bermonderhoud. Dat betekent  maaien op bio-brandstof en met oog voor CO2-reductie. Waar het kan wordt gras niet overal gemillimeterd, waardoor extra ruimte overblijft voor bijen, vlinders en andere insecten. Daar hebben we in overleg met ecologen speciale gras- en kruidenmengsels in meerdere proefvlakken voor gebruikt.

Daarnaast hebben we een proef uitgevoerd met Basilisk ER7 op de busbaan. Dit is een twee-componenten middel dat met behulp van bacteriën scheuren vult met kalksteen. Scheurvorming is funest voor de levensduur van beton, dus letten we daar extra op.

Een ander voorbeeld is het constructief herstel van een houten voetgangersbrug. Die gaan we opknappen in plaats van vervangen. Hierbij is de afweging gemaakt tussen de  restlevensduur en mogelijk hergebruik van materialen ten opzichte van de kosten van sloop en nieuwbouw.

Dat is de permanente afweging: wat is het beste? Wanneer ga je onderhouden en wanneer is de tijd gekomen om iets te vervangen. Als het gaat om een bord, asfalt of een leuning dan maken we die afweging zelf, maar als dat buiten onze scope valt geven we advies. Dan hakt de provincie de knoop door.’

Wat is er leuk aan dit contract?

‘De afwisseling. Normaal ligt mijn focus vaak bij de civiele betonbouw. Nu is je focus veel breder en is er ruimte om bijzondere technieken toe te passen. Ook kun je nieuwe technieken uitproberen en bestaande technieken optimaliseren. Dat is het bijzondere van zo’n breed contract met een lange looptijd. We streven steeds naar een optimum. Je wilt zo min mogelijk hinder, maar ook geen hoge kosten.’

Hoe pakken jullie dat slim aan?

‘Je kunt dit contract vergelijken met een abonnement. We krijgen elke twee maanden een vast bedrag. Noord Holland wil zo min mogelijk verstoringen in het gebied en zo min mogelijk omkijken hebben. Alles moet gewoon werken, zeg maar. En wij moeten op tijd aan de bel trekken als er afwijkingen zijn of risico’s dreigen. Zoals bijvoorbeeld bij een roestende damwand of een zwakke brug. We leggen het gesignaleerde probleem op tafel en waar nodig komen we meteen met een plan van aanpak. Dat geldt voor het complete areaal, ook voor zaken die eigenlijk niet binnen ons contract vallen. Samen zoeken we naar een goede technische oplossing. Dat is naast het reguliere onderhoud dat we doen aan de wegen, vaarwegen en het groen. Dat loopt altijd door volgens een vast ritme. We proberen het onderhoud steeds slimmer en efficiënter te organiseren.’

Hoe lang en breed loopt het contract?

'De provincie is tussen 2018 en 2028 de samenwerking aangegaan met combinatie MGZ, waarbinnen Mobilis TBI, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en De Jong Zuurmond samenwerken. Samen zijn die verantwoordelijk voor alle beheer en onderhoud van de eigendommen van de provincie Noord-Holland in de regio’s Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Deelgebied 6 staat ook wel bekend als de regio Noord-Holland Zuid. Door de verschillende disciplines te koppelen en een langdurige relatie aan te gaan verwacht de provincie slimmer en efficiënter te kunnen onderhouden. Het is niet gebruikelijk om zo’n breed contract in de markt te zetten, maar de combinatie lijkt wel echt te werken. Maar pas in 2028 weten we hoe goed en efficiënt dit abonnement echt uitpakt.’

Wat is jullie grootste zorg?

‘Dat er een grote calamiteit optreedt en bijvoorbeeld onverwachts een brug instort of een groot gat in het asfalt valt. Dan is niet eens je grootste zorg of dat verwijtbaar is, maar dat wil je gewoon echt nooit. Maar dat denken we te voorkomen door grondige en regelmatige inspecties. Alles draait om tijdig signaleren.’

Is de provincie streng?

‘Ze willen liefst zo min mogelijk omkijken naar het areaal, daarvoor zijn wij juist ingeschakeld. Dat is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen dat wij het minimaal net zo goed uitvoeren als de provincie zelf. Zij worden toch in eerste instantie aangekeken als het misgaat. Vertrouwen dat Noord Holland geeft aan marktpartijen, bedrijven.
Soms leidt dat nog wel tot discussies, want nog lang niet iedereen is gewend aan deze contractvorm. Dan komen wij met een voorstel, maar daar worden soms vraagtekens bij gezet. Kan het niet beter zus of zo? Kan dat niet goedkoper. Moet dat echt? Daar moet je mee leren omgaan, want dat hoort bij deze opdracht.
Wij worden uitgedaagd om het areaal op een steeds beter onderhoudsniveau te krijgen in steeds minder tijd. Dat lukt steeds beter. Er is regelmatig tijd over om extra dingetjes op te pakken, zoals graffiti of zwerfvuil. Dat is meestal niet strikt noodzakelijk, maar ziet er wel veel beter uit. Ook dat vindt de opdrachtgever, maar ook de weggebruiker, belangrijk.'

Project Gebiedscontract Noord Holland

  • Gebied 6: Provinciale assets binnen de Haarlemmermeer, het gebied ingesloten tussen de A9, Amstel en Zuid Holland en de ringvaart en een groot deel van de Amstel
  • Opdrachtgever: Provincie Noord Holland
  • Opdrachtnemer: Combinatie MGZ (Mobilis, Van GelderDe Jong Zuurmond)
  • Prestatiecontract: ARW emvi + MVO-eis
  • Looptijd: 2018-2028
  • Contractwaarde: 65 miljoen euro

Tenderleidraad NH

Samenwerking In het gebiedscontract voor Noord-Holland Zuid gaat de provincie met de opdrachtnemer een partnership aan zodat werkzaamheden in nauwe afstemming en samenwerking met de provincie worden uitgevoerd. Binnen het partnership is het voor de provincie van belang dat, naast de professionele samenwerking op basis van het contract er door opdrachtgever en opdrachtnemer actief invulling gegeven wordt aan de benodigde sociale interactie. Deze sociale interactie maakt onderdeel uit van het partnership. De provincie Noord-Holland neemt het initiatief voor het samenwerkingskader waarin wordt overeengekomen hoe opdrachtgever en opdrachtnemer zich verhouden.

Stuur artikel door