Fietsen voor Civiele Techniek

Fietsen doe je vaak van A naar B. De fietstocht die woensdag 16 juni in de omgeving van Kampen was georganiseerd, had echter meerdere doelen: studenten van Windesheim inzicht geven in de praktijk van Ruimtelijke Ontwikkeling, Mobiliteit en Civiele Techniek, én plannen smeden voor de promotie van dat laatstgenoemde ondergewaardeerde vak. Speciaal voor dat doel fietste een aantal directeuren en vertegenwoordigers van de organiserende partijen mee.

Civiele Techniek is bij uitstek een studie die is gebaat bij praktijkervaring, bij bouwplaatsbezoeken. Alleen daarmee kunnen studenten een goed beeld krijgen van de vele complexe uitdagingen en oplossingen en de enorme diversiteit in soorten projecten, werkzaamheden en beroepen. Corona zette het afgelopen studiejaar een dikke streep door dat veldwerk. “Een heel teleurstellend jaar”, noemt Ilona Sloots, docente Civiele Techniek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, het dan ook. “We wilden de studenten echter niet zonder toch nog iets van een praktijkervaring met vakantie laten gaan. Daarom hebben we als Eindejaars Excursie 2021 een fietstocht langs een aantal interessante grond-, weg- en waterbouwprojecten in de omgeving van Kampen georganiseerd.” ‘We’ is niet alleen Windesheim zelf, maar ook brancheorganisatie Bouwend Nederland, opdrachtgevers gemeente Kampen, Provincie Overijssel, waterschap Zuiderzeeland, IJsseldelta N307 Roggebot Kampen, uitvoerende bedrijven BoskalisVan GelderVan Hattum en BlankevoortVan den Herik, Mobilis TBI.

"Als je eerste- en tweedejaars studenten enthousiast kunt maken over wat ze later kunnen gaan doen en hoe gaaf het werk is, dan stimuleert dat ze hopelijk hun opleiding af te ronden, stage te komen lopen en te komen werken bij een van ons in de sector."

Jacko Dekker, projectcoördinator Combinatie Roggebot

Prachtige praktijkvoorbeelden

Door de samenwerking van deze partijen kon een uitgebreid parcours worden uitgezet van zo’n dertig kilometer lang. Het voerde de studenten langs het Reevesluiscomplex, de Dijkversterking Drontermeerdijk, de N307 Roggebot – Kampen, het Rietmoeras, het Reeve en de Recreatieschutsluis. Op woonwijk het Reeve na maken die projecten stuk voor stuk deel uit van het IJsseldeltaprogramma waarin wordt gewerkt aan de waterveiligheid en de bereikbaarheid in de regio. Bij elk project kregen de studenten uitleg over onder meer de ruimte voor het rivierprogramma, de gerealiseerde projecten en de integrale samenwerking die daar bij komt kijken. Er werd ook aandacht besteed aan de rollen die de studenten in dit soort projecten in hun latere loopbaan kunnen gaan vervullen. “Weg- en waterbouw, civiele betonbouw, het werken in een Natura 2000-gebied en alle afstemming met de omgeving die daar voor nodig is; de studenten hebben veel actuele onderwerpen te zien gekregen”, zegt Jacko Dekker. Hij is projectcoördinator bij de Combinatie Roggebot waarin Mobilis TBI, Van Gelder en Van den Herik samenwerken aan het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Dekker was tevens namens de bedrijven nauw betrokken bij de organisatie van de excursie. “We vinden het heel belangrijk om hier aan mee te werken want we hebben hard nieuwe mensen nodig. Als je eerste- en tweedejaars studenten enthousiast kunt maken over wat ze later kunnen gaan doen, hoe gaaf het werk van bijvoorbeeld een werkvoorbereider of een omgevingsmanager is en hoe leuk de projecten zijn, dan stimuleert dat ze hopelijk hun opleiding af te ronden, stage te komen lopen en te komen werken bij een van ons in de sector.”

Volle agenda’s, elektrische fietsen

Het was een lange dag voor Dekker en zijn collega’s want de studenten kwamen niet allemaal tegelijk langs. Ondanks dat de coronamaatregelen steeds meer versoepelen en de excursie in de buitenlucht plaatsvond, was de bouworiëntatie fietstocht volledig coronaproof opgezet. Er was voor een goede spreiding gezorgd, zo fietsten de studenten in koppeltjes van twee die steeds 30 minuten na elkaar vertrokken.

Naast de circa 200 studenten fietste ook een aantal directeuren en andere vertegenwoordigers van de organiserende bedrijven en organisaties mee. Dat was natuurlijk niet om ze kennis te laten maken met infrawerk, maar wel om aandacht te vragen voor de achterblijvende instroom bij opleidingen civiele techniek en in de branche en ze op een informele manier van gedachten te laten wisselen over hoe die instroom verbeterd worden.

Samen laten zien hoe leuk civiel techniek is

Eén van de meefietsers was Wilbert Schellens, manager van Bouwend Nederland Regio Oost. “In de meeste technische sectoren loopt het aantal instromers terug, maar in bouw en infra-opleidingen gaat het nog best goed; in het vmbo, mbo, hbo en wo: overal neemt het aantal leerlingen bouw en infra licht toe”, schetst hij de situatie rondom de instroom. “Uitzondering is echter civiele techniek op het hbo. Het is erg belangrijk dat we daar iets aan doen, willen we aan de vraag van bouw- en infrabedrijven naar goed geschoold personeel kunnen voldoen. Te weinig mensen in de infra betekent dat er een te zware wissel op het bestaande personeel wordt getrokken en dat projecten worden uitgesteld. Dat moeten we voorkomen. Je ziet dat onze instroomcampagne ‘Je gaat het maken’ effect sorteert voor de bouw, dat willen we ook voor de infra. We kunnen bijvoorbeeld de innovatieve kant van de sector beter voor het voetlicht brengen. Van wegen en bruggen wordt vaak eerst een digitaal model (BIM) gemaakt voordat ze daadwerkelijk op locatie gebouwd worden. Bruggen komen uit een 3d printer, bouwwerken worden met drones geïnspecteerd en door 5g zijn de resultaten realtime uit te lezen. Ook de samenwerking met andere partijen is belangrijk. We doen al veel samen met hbo’s. Samen kunnen we laten zien hoe leuk de studie en het werk is. We kunnen laten zien dat we goed samenwerken en dat je vanuit het onderwijs zo aan de slag kunt bij één van onze leden.”

Meer over Mobilis

Stuur artikel door