Energiesnelweg in Groningen leidt stroom in goede banen: ‘Letterlijk’

De Energietransitie krijgt vorm in Groningen. Daar werkt Mobilis binnen de combinatie Switch samen met TenneT aan een nieuwe energieweg om elektriciteit van energiecentrales en Deense windparken op te vangen. Met 120 dubbele 380 kV masten wordt de stroom letterlijk in goede banen geleid, weet KAM-expert Ralph Wilde. Zeven vragen over masten, energietransitie, veiligheid, Groningse vergezichten en een Gouden Helm.

Wat voor masten bouwen jullie?

‘We bouwen energiemasten in het Groningse land. Geen kleine masten, maar solide onderheide masten zoals steunmasten, hoekmasten en trekmasten. Dit keer gaat het om hoogspanningsmasten, maar die zouden ook kunnen worden gebruikt voor windturbines. De technologie daarvoor verschilt niet eens zoveel. Bij het project Wintrack Noord bouwen we over een lengte van 40 kilometer 380 kV TenneT-masten tussen de Eemshaven en Bedum. Na ruim een jaar begint het werk te vorderen. Het heiwerk is zojuist afgerond en komend voorjaar verwachten we klaar te zijn met de fundering. Eind 2023 moet het hele traject opgeleverd zijn.’

Mobilis werkt als hoofdaannemer samen met Switch. Wie is Switch?

‘Op het hoogtepunt werkten we met honderd mensen tegelijk. Masten bouwen, vergt de vakkennis van verschillende disciplines en daar hebben we de samenwerking op uit gekozen. Binnen de combinatie Switch werken Mobilis en Strukton Civiel samen met de funderingsspecialisten Voorbij FunderingstechniekTerracon en Koninklijke Oosterhof Holman. Overigens voert collega BAM het eerste perceel uit, dus daar stemmen we ook mee af. Ik ervaar de samenwerking als zeer prettig met een open sfeer en korte lijnen. Eerlijk gezegd hoop ik nog vaker in deze combinatie te kunnen meebouwen aan de energietransitie.’

Masten voor windmolens of juist hoogspanning?

‘Dat zou me niet uitmaken. Het werk is gewoon afwisselend en uitdagend. De basis van energiemasten is hetzelfde; bovenop de fundering komen masten van meer dan 30 meter hoog.’

Waar heb je van wakker gelegen?

‘Nergens van. Ik lig niet zo gauw wakker. Als veiligheidskundige heb ik wel extra gelet op het werken met hoogspanning. We hebben te maken met maximale doorrijhoogtes en hoogtebeperkingen. Als je in de buurt werkt van de oude masten, moet je extra maatregelen treffen. Zo wordt zand geschoven in plaats van gekeept en zijn alle uitvoerders op cursus geweest. Veilig werken vinden we belangrijk. Meestal lukt dat uitstekend. We hebben zelfs een gouden helm gekregen van opdrachtgever Tennet voor het idee om op de bouwlocatie(s) een BHV-container te plaatsen. Die staat nu in de bouwkeet te pronken. In goed overleg hebben we samen de veiligheidsladder opgepakt. TenneT gaat volgend jaar naar trede 4, en Strukton Civiel gaat ook naar trede vier, die Mobilis heeft weten te verlengen. OosterhofHolman – als onderaannemer betrokken bij alle bouwwegen – is geslaagd voor  trede 2. Zo’n gezamenlijk doel werkt extra motiverend.  Overigens is dezelfde combinatie Switch ook begonnen met Wintrack Zuid. Dat is juist in Zeeland. En ik hoop nog vaker zoiets te gaan doen. Die energiehoek bevalt me wel.’  

'Hier begint de energiesnelweg die aansluit op het Nederlandse hoogspanningsnet, zeg maar. Om heel Nederland van stroom te blijven voorzien.'
Ralph Wilde, KAM-expert Mobilis

Hoe dragen jullie bij aan de energietransitie?

‘We staan voor een integrale aanpak. We zijn goed in samenwerken en houden contact met de omgeving. De masten lopen dwars door agrarisch gebied en dan moet je toch afstemmen met de boeren, omwonenden en grondeigenaren. Dat zijn vooral veel gesprekken aan de keukentafel. Over een paar jaar staan er masten, maar kan de grond ook weer gebruikt voor het telen van aardappels of bieten. Daar wordt extra op gelet.’

Dit project draait om bijzondere masten?

‘De techniek draait om het plaatsen van de masten. Dat klinkt eenvoudig, maar daar is eerst heel wat reken- en tekenwerk aan vooraf gegaan. Hoe loopt het tracé? Hoe diep moet de fundering komen en waar zijn raakvlakken? We beginnen met de inrichting van de werkterreinen en bouwwegen. Dan volgt het heien en het ontgraven van de heipalen. Na het koppen snellen, zijn de betonjongens en vlechters aan de beurt. Stukje bij beetje bouw je de fundering op en is de put zover aangevuld dat de mast erop kan. Het plaatsen van de masten komt voor rekening van Valmont en Iemants. Dan is de beurt aan Spie die de kabels gaat trekken. Daarna zijn wij weer aan de beurt voor het cultuurtechnische herstel en de herinrichting van het gebied. Een praktisch ingerichte ‘trein’ die bij elkaar zo’n 2,5 jaar rijdt om van de Eemshaven naar Bedum te komen. We hebben een strakke planning.’

Hebben jullie een harde deadline?

‘Ja, eind 2023 moet alles klaar zijn. De 380 kV-verbinding speelt een belangrijke rol voor het elektriciteitstransport vanaf energiehaven Eemshaven. In de Eemshaven staan meerdere energiecentrales en komen de aansluitingen samen voor verschillende zonne- en windparken, op land en op zee. Ook heeft TenneT hier hoogspanningsverbindingen met Noorwegen en Denemarken aangesloten. Hier begint de energiesnelweg die aansluit op het Nederlandse hoogspanningsnet, zeg maar. Om heel Nederland van stroom te blijven voorzien.’

Stuur artikel door