Eemshaven-Vierverlaten 380 kV in uitvoering

Woensdag 1 april jl. is het project Eemshaven-Vierverlaten 380 kV (kiloVolt) in uitvoering gegaan. Deze nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding vervangt de huidige 220 kV-verbinding. Het gebiedsdeel tussen Eemshaven en Bedum wordt in opdracht van TenneT uitgevoerd door het consortium Mobilis en Strukton Civiel. Ten aanzien van de uitvoering wordt zij versterkt met partner Koninklijke Oosterhof Holman.

De komende jaren neemt de behoefte aan (duurzame) elektriciteit steeds verder toe. De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV en het hoogspanningsstation Vierverlaten zijn belangrijke schakels in de stroomvoorziening voor Groningen en de rest van Nederland. Daarom is de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding noodzakelijk.  Hij is 40 km lang en telt 121 masten van het type wintrack. De hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is een 4-circuits lijnverbinding. Op het moment dat de nieuwe hoogspanningsverbinding klaar is, wordt de oude 220 kV-lijnverbinding afgebroken. En omdat TenneT de 110 kV-verbinding van Vierverlaten naar Brillerij bij de nieuwe hoogspanningsverbinding in hangt, verdwijnen er in totaal 163 vakwerkmasten in het Groninger landschap.

Het traject is in gebiedsdelen (percelen) verdeeld, Mobilis en Strukton Civiel staan aan de lat voor perceel 2, dit betreffen 69 van de 121 masten, het gedeelte vanaf Eemshaven tot Bedum. Eén wintrackmast bestaat uit twee pylonen (pilaren). Voor de 69 masten moeten dus 138 betonnen fundaties worden gebouwd. Als eerste is gestart met het aanleggen van tijdelijke bouwwegen. Deze worden aangebracht om het benodigde materieel, zoals heimachines en kranen, naar de juiste bouwlocaties te kunnen transporteren. Begin mei gaan de bedrijven Voorbij Funderingstechniek en Terracon starten met het heien en boren van de funderingspalen voor de fundaties. Voor de bouwvakvakantie van dit jaar staat het storten van de eerste van de 138 betonnen fundaties gepland. Nadat de fundaties gereed zijn worden de masten en hoogspanningslijnen door neven-opdrachtnemers aangebracht. Als dit klaar is worden de werkwegen- en terreinen netjes opgeruimd en de grond in de oorspronkelijke staat hersteld. De ingebruikname van de hoogspanningsverbinding is in 2023.

Stuur artikel door