Dit is de tunnelboormachine voor de RijnlandRoute

Deze week bezocht Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, samen met Jan de Jong, voorzitter Raad van Bestuur aannemerscombinatie Comol5, de fabriek van Herrenknecht in Schwanau. In de Duitse fabriek wordt de laatste hand gelegd aan de tunnelboormachine die de tunnel in de N434 (onderdeel van de RijnlandRoute) gaat boren.

Floor Vermeulen: “Indrukwekkend om de ‘rijdende fabriek’ van 100 meter lang en 11 meter hoog in het echt te zien. Nog even en we mogen de boormachine in eigen land welkom heten.” De tunnelboormachine met nu nog het serienummer S1133 krijgt volgens traditie een vrouwelijke naam. Binnenkort wordt hiervoor een wedstrijd uitgeschreven onder basisscholen in de omgeving van de toekomstige tunnel.

Transport en opbouw boor

Voordat de boormachine aan haar ondergrondse reis begint, wordt zij vanuit de fabriek in Schwanau via het water getransporteerd naar hijs- en transportbedrijf Mammoet in Schiedam. Van daaruit gaan de onderdelen via de weg naar de startschacht in Leiden, zodat vanaf april 2019 de opbouw van de tunnelboormachine kan starten. De internationale aannemerscombinatie Comol5, die bestaat uit de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&Dros, VINCI Construction Grands Projets en DIMCO, start naar verwachting vanaf eind juni 2019 met het boren van de eerste tunnelbuis. Jan de Jong: “Het project ligt op planning en gezien de zeer uitgebreide expertise binnen Comol5 en haar partners verwachten we dat ook de opbouw van de machine op de bouwplaats en de start van het boren voorspoedig zal verlopen.”

Ondergrondse rijdende fabriek

Na de opbouw is het de beurt aan de tunnelboorders. Zij sturen in ploegendiensten de boormachine 24/7 aan. De machine boort de 2,5 kilometer lange tunnel op maximaal 32 meter onder NAP en bouwt tegelijkertijd de tunnelbuis. De productie van de meer dan 15.000 prefab tunnelelementen is inmiddels ook in volle gang. Nabij de A4 (naast recreatiegebied Vlietland) gaat de boor vanuit de startschacht de grond in en komt naast de Leidse wijk Stevenshof weer boven in de ontvangstschacht. Daar gaat de weg over in een verdiepte ligging van circa 1,4 km lang waar hij vervolgens aansluit op de A44.

Volg de bouw op de voet

De opbouw van de tunnelboormachine is een indrukwekkende klus. Vanaf het uitkijkpunt naast de startschacht zijn de werkzaamheden voor publiek te volgen, onder begeleiding en tijdens openingstijden van het naastgelegen informatiecentrum. Ook is in het informatiecentrum voor de RijnlandRoute een maquette van de tunnelboormachine te zien.

Fotografie: Steven van Veen

Zo wordt de tunnel van de RijnlandRoute geboord!

Stuur artikel door