De Oude Dame is weer van de Rotterdammers

Op donderdag 15 oktober 2020 vond om 16.00 uur de overdracht plaats van de totaal gerenoveerde Maastunnel. Zo komt een einde aan een intensief samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en bouwcombinatie CAM (Combinatie Aanpak Maastunnel, bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros en Nico de Bont) in de realisatieperiode. Een samenwerking die teruggaat naar eind 2015, toen de voorbereidingen voor de renovatie aanvingen.

Voor Benjamin Mooijaart, projectmanager van CAM en Diederik van Zanten, projectmanager namens de opdrachtgever, Gemeente Rotterdam, is het even slikken. Mooijaart legt uit: “Iedereen herinnert zich nog goed hoe de autotunnel feestelijk in gebruik werd genomen op maandagochtend, op 19 augustus 2019. Het was feest en de emoties vierden hoogtij. De gezamenlijke trots, de ontlading na al dat harde werk en het onderlinge kameraadschap tussen iedereen die aan dit project werkt, dat maak je zelden mee. De oplevering had daar een feestelijk vervolg op moeten zijn. De handtekeningen werden echter, in verband met corona, in stilte gezet.”

Eén bouwkeet, één team, één gezamenlijk doel

Het renovatieproject op zich is al bijzonder te noemen, kijkend naar wat er allemaal bedacht, ontwikkeld en geregeld is om de Maastunnel op een monumentaal verantwoorde manier weer toekomstbestendig te maken. Nog bijzonderder is de samenwerking waarbinnen dit met succes gedaan is. Van Zanten schetst: “De teams van CAM en de gemeente verdienen een pluim voor de manier waarop er gewerkt is. Het contract is opgesteld naar het KIS-model, te weten Kwaliteit, Integraliteit en Samenwerking. Op papier ziet dat er mooi uit, maar er ook naar handelen vraagt om commitment. Als er ergens sprake van was, dan is het wel commitment.”

Mooijaart vult aan: “Ik gun iedere projectmanager minstens één keer in zijn of haar carrière zo’n project als dit. De CAM-medewerkers zaten samen met het team van de gemeente in één keet. Dat betekent dat we hele korte communicatielijnen hadden en dat ook de transparantie over en weer groot was. Iedereen kreeg alles mee van elkaar. Dat vroeg om een horizontale programmering. Diederik en ik konden heel direct overleg plegen en onze teams konden rechtstreeks bij elkaar te rade gaan. Dat heeft een band geschapen die fenomenaal is. De samenwerking was geweldig, er werd als één team gewerkt, iedereen met de neus dezelfde kant op. Heel mooi ook om te zien hoe de gemeente Rotterdam niet in de rol van opdrachtgever aanwezig was, maar in de rol van meewerkend partner. Zo hebben Diederik’s mensen -onder andere- de kartrekkersrol op zich genomen inzake het aanvragen en regelen van vergunningen. Ik kan je niet vertellen wat dat doet voor de snelheid van het proces.”

De opening van de voetgangerstunnel

De menselijke factor is doorslaggevend

“Door ons als bouwpartner op te stellen ontstond er een sfeer van gezond overleg, open communicatie en het gevoel dat we een gezamenlijk doel nastreven”, vertelt Van Zanten. “Dat zorgt dat je problemen meteen kunt aanpakken en ieder zijn eigen belang kan wegcijferen.” Voor Mooijaart was het overduidelijk dat iedereen bereid was te geven en te nemen. “Mijn taak en die van Diederik was om te zorgen dat beide ‘kampen’ door konden gaan. Samenwerken is samenzitten. Hoe technisch dit project ook was, het was vooral mensenwerk, van mensen met emoties, met trots, met wilskracht en met respect voor elkaar en het project. Alleen daarom al konden we zelfs met een aantal flinke klussen die buiten de oorspronkelijke scope vielen toch alle deadlines op tijd halen. Petje af voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.”

De Oude Dame is weer van de Rotterdammers, nu ook de voetgangers- en fietstunnel gereed zijn. Het realisatietraject is afgerond en het contract eindigt eind 2022, na de onderhoudsperiode.

Specialist in betonreparaties

Mobilis is bij de renovatie van de Maastunnel verantwoordelijk geweest voor de stort van de nieuwe vloer, het coaten van het plafond en het begeleiden van de onderaannemers. Speciale Technieken voerde onder Mobilis de reparaties aan het beton uit. Hierbij werden delen van het beton die er niet zomaar uitgehaald kunnen worden zoals de wanden, het plafond en de vloer afgeklopt, uitgehakt en gerepareerd. Daarnaast werden diverse injectiewerkzaamheden uitgevoerd voor het stoppen van watervoerende scheuren (lekkages) en het vullen van stortnaden.

Meer weten over de renovatie van de Maastunnel?

Stuur artikel door