De ladder naar CO2-reductie

Mobilis mag met trots zeggen dat we nog steeds op het 5e niveau van de CO2-Prestatieladder staan. Na een audit van drie dagen was dit de beoordeling vanuit de onafhankelijke auditor. De CO2-Prestatieladder is belangrijk voor Mobilis en voor onze projecten.

Wat is de CO2 -Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een certificaat die in het leven is geroepen om organisaties te helpen met het reduceren van hun CO2-uitstoot. Het is ooit ontworpen door ProRail als middel om de duurzaamheid van hun klanten te meten. Het principe van dit instrument is dat inspanningen om de uitstoot te reduceren beloond worden. In aanbestedingen kan namelijk de opdrachtgever een fictieve korting geven aan opdrachtnemers wanneer zij een hoger niveau op deze Prestatieladder hebben. Mobilis is momenteel één van de 892 certificaathouders, waarvan ongeveer 35% net zoals Mobilis op niveau 5 bevindt.

Wat houden de verschillende niveaus van de CO2-Prestatieladder in?

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 verschillende niveaus, waarbij niveau 5 het hoogst haalbare niveau is. Bij elk niveau worden er bepaalde eisen aan de certificaathouder gesteld waaraan het bedrijf moet voldoen. De eisen per niveau worden onderverdeeld in 4 invalshoeken. Bij elk niveau hoger moet je ook voldoen aan de eisen van het niveau er onder en je kunt je voorstellen dat elk niveau hoger lastiger te halen is.

Invalshoek A: De eerste categorie betreft het inzicht in de CO2-footprint van je bedrijf. Des te hoger je op de CO2-Prestatieladder komt des te beter het inzicht op de CO2 footprint van het bedrijf wordt geacht. Is voor niveau 3 alleen inzicht nodig in je eigen bedrijf bij niveau 5 moeten we ook een inschatting maken van de CO2-uitstoot in de keten.

Invalshoek B: De volgende categorie betreft de reductie van de CO2-uitstoot van het bedrijf. Je moet niet alleen inzicht hebben in je CO2-uistoot je hebt ook een plan nodig om deze te reduceren.  Met een hogere trede op de CO2-Prestatieladder komen grotere verwachtingen van de reductiedoelstellingen en maatregelen van het bedrijf.

Invalshoek C: De derde categorie heeft betrekking op de communicatie. Voor invalshoek C moet je over A en B communiceren. Intern en extern is het geëist dat je over je CO2-footprint en de reductiedoelstellingen van het bedrijf communiceert. Hierdoor worden bedrijven geactiveerd om het verkregen inzicht en hun doelstellingen bekend te maken.

Invalshoek D: De laatste categorie waarin eisen worden gesteld voor de CO2-Prestatieladder heeft betrekking tot participatie in CO2-reductie initiatieven. Hiermee zorgt de CO2-Prestatieladder dat je ook in de keten of in de sector actief deelneemt aan initiatieven om de keten of sector te verduurzamen.

Een keer per jaar wordt de certificaathouder getoetst door een externe auditor om te controleren of het bedrijf voldoet aan de eisen van de desbetreffende trede.

Projecten met gunningsvoordeel door CO2 reductie

Waar komt de CO2-Prestatieladder in terug voor Mobilis?

Door de CO2-Prestatieladder worden de certificaathouders beloond om actief hun uitstoot inzichtelijk te krijgen en deze uitstoot te reduceren. Uiteindelijk zie je dat het certificaat er voor zorgt dat een bedrijf met certificaat een grotere CO2-reductie heeft dan eentje zonder certificaat. Daarnaast levert het certificaat van de CO2-Prestatieladder meer op.

De CO2-Prestatieladder heeft nu 94 opdrachtgevers die bij het uitschrijven van projecten gunningsvoordeel geven aan bedrijven met het certificaat. Tijdens deze projecten  wordt in de aanbestedingsfase een fictieve korting toegekend die afhankelijk is van de trede op de CO2-Prestatieladder. Een hogere niveau op deze ladder zorgt voor een hogere fictieve korting op de inschrijfprijs. Bij sommige aanbestedingen is een bepaalde trede op de CO2-Prestatieladder zelfs een criterium voor een het inschrijven op een desbetreffende aanbesteding.

Op woensdag 19 mei 2021 heeft Mobilis de laatste dag van de CO2-Prestatieladder audit voor 2021 gehad. Tijdens deze audit heeft de auditor van Kiwa besloten dat Mobilis aan alle punten voldoet om de audit op het hoogste niveau, niveau 5, succesvol af te ronden. Daardoor behoudt Mobilis ook komend jaar het hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder.

Duurzaamheid

Stuur artikel door