De Amstelstroombrug wordt een levend kunstwerk

De nieuwe Amstelstroombrug wordt de nieuwe verbinding van het Amstelkwartier met de Joan Muyskenweg, voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. De brug levert een bijdrage aan het ecologische netwerk in Amsterdam. Het ontwerp komt van Mobilis en VenhoevenCS Architecture & Urbanism, met ecologische inbreng van adviesbureau Smartland.

Infrastructurele én ecologische verbinding

In de uitvraag waren er eisen gesteld aan de vormgeving, onderhoudbaarheid en ecologie. De brug moest niet alleen voor een infrastructurele verbinding zorgen, maar ook voor een ecologische verbinding met de omgeving en bijdragen aan biodiversiteit. Mobilis is een stap verder gegaan dan de gemeente Amsterdam vroeg. Na jarenlange ervaring met ecoducten en faunpassages heeft Mobilis de vraag goed begrepen en vertaald naar een mooi ontwerp samen met Verhoeven CS. Ecologisch adviesbureau Smartland is betrokken bij het ontwerp om nauwkeurig in te spelen op de lokale ecologie. Mobilis realiseert het project samen met vaste partner Van Gelder.

Het resultaat zal een brug zijn die een bijdrage levert aan het ecologische netwerk, met een groene middenberm, met nestkasten voor de huis- en boerenzwaluw in de brugbalken, met kraamkamers voor vleermuizen in de middenpijlers en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook komen er voorzieningen in de brug voor planten en dieren die relatief zeldzaam zijn geworden in de binnenstad, in de vorm van schuil-, nestel- en slaapgelegenheden voor vleermuizen, vogels, vissen, bijen en hommels.

Mobilis is trots om zo te kunnen bijdragen aan biodiversiteit in een stedelijk gebied.

Een levend kunstwerk

Ecologisch gezien wordt de brug over de Duivendrechtsevaart een levend kunstwerk, als er wordt gekeken naar alle faciliteiten voor het bevorderen en in stand houden van biodiversiteit. Er is ook veel oog voor groenvoorziening. De groene middenberm van de Amstelstroomlaan wordt doorgetrokken over de brug, inclusief een eigen waterbuffer. Openingen in het brugdek zorgen voor daglichttoetreding onder het brugdek.

Impressie Amstelstroombrug

Onderhoudsvriendelijk ontwerp

Voor de bouw van de brug is door Mobilis specifiek voor beton gekozen. Dat maakt dat er minder onderhoud nodig is. In het ontwerp zijn de waterpijlers zo geplaatst, dat er geen remmingwerk nodig is. Ook dat scheelt enorm in onderhoudskosten. Door de combinatie is verder rekening gehouden met eventuele veranderingen in de toekomst.  

Boven de kades is de middenberm open, maar wel dusdanig dat er later, indien nodig, een derde rijstrook gerealiseerd kan worden.

SROI

Naast duurzaamheid is verbinding een belangrijk onderdeel in dit project. Een deel van de aanneemsom wordt daarom gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een aandeel te geven in het project. Denk hierbij aan een gebiedsconciërge, groene bouwhekken en ondersteuning bij de creatie van video-content.

Stuur artikel door