Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) breiden TenneT transformatorstation voor toekomstige windparken uit

Als partner van TenneT is SC&M verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuw te bouwen transformatorstation bij Wijk aan Zee, één van de grootste "meterkasten" van Nederland. Hier zal zo’n 2.100 megawatt (MW) aan vermogen samenkomen van de toekomstige offshore windparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta). Bedrijven en huishoudens in de omgeving kunnen hierdoor in de toekomst overschakelen op duurzame elektriciteit afkomstig van de windparken op zee. 

De realisatie van het station is onderdeel van het omvangrijke TenneT EU303 programma, waarin SC&M meerdere projecten op dit moment in uitvoering heeft. Het programma is gericht op het aanpassen, vernieuwen of uitbreiden van 360 hoogspanningsstations de komende 11 jaar.

Multidisciplinair karakter

Het project heeft een multidisciplinair karakter en bevat onder andere de primaire-, secundaire-, tertiaire- en telecominstallatie. Ook is SC&M binnen dit project verantwoordelijk voor het 380 kV station Wijk aan Zee (WaZ). SC&M is inmiddels gestart met haar werkzaamheden en zal deze naar verwachting in 2023 opleveren aan TenneT.

Robert Jan Feijen: “Wij hebben als SC&M alles in huis  zoals civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en automatisering. Ik denk dat we hiermee een unieke propositie bieden.”

Toekomstige windparken op de Noordzee

Toekomstige offshore windparken worden de komende jaren gerealiseerd om de afgesproken klimaatdoelstellingen in het Energieakkoord te halen. In 2030 wil Nederland volgens de klimaatdoelstellingen minimaal 49TWh aan elektriciteit uit windparken op zee opwekken.

Ondertekening

De gunning werd officieel bekrachtigd op 1 oktober door Tim Meyerjürgens - COO van TenneT, Peter van Dam - Divisiedirecteur Industrie van Croonwolter&dros en Robert Jan Feijen. 

Tim Meyerjürgens: "Met de gunning van deze installatiewerkzaamheden aan SC&M zijn we een stap verder in de realisatie fase van het transformatorstation voor de drie windparken op zee en werken we samen aan een duurzame, betere energietoekomst."

Net op zee

TenneT zorgt er als ontwikkelaar en beheerder van het hoogspanningsnet op land en zee voor dat de nieuwe energie van zee aangesloten wordt op het landelijk hoogspanningsnet. Zo wordt de opgewekte energie van de windparken in de zones Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta) eerst getransporteerd naar offshore platforms van TenneT en vervolgens met ondergrondse exportkabels verbonden aan het nieuw te bouwen transformatorstation Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta).

Het Net op zee zorgt ervoor dat de windparken zoveel mogelijk gebundeld worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Dit is kostenverlagend en beter voor het milieu.

Stuur artikel door