Bouwteamvoordelen bij complexe waterprojecten: eerlijke prijs, tijdwinst én kostenbesparing

De Combinatie Mobilis Croonwolter&dros (CMC) startte in november 2020 in bouwteamverband met twee projecten voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Het bouwteam werkt aan het integrale ontwerp en de voorbereiding van een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N. en een nazuiveringsinstallatie voor een Collectieve Zuivering op Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Deze samenwerkingsvorm krijgt steeds meer navolging bij andere waterschappen.

Een integrale aanpak staat centraal in een bouwteam. Tijdens alle fases van een project, van schets-, voorlopig, en definitief ontwerp tot de oplevering, trekken de partijen met elkaar op. De essentie van die integrale samenwerking is het letterlijk verbinden van onze mensen en teams met de mensen en teams  van onze klanten. Idealiter werken wij met gespiegelde teams in één projectorganisatie. Zo breng je alle beschikbare kennis en ervaring integraal samen, deel je die en leer je voortdurend van elkaar. ‘Best for project’ is daarbij altijd leidend.

Lees via onderstaande link het artikel over deze samenwerking in het vakblad Waterforum!

Stuur artikel door