Boomplantdag bij Wegverbetering A27 Houten-Hooipolder

Ruim 40 leerlingen van basisschool De Ark hielpen de bouwers van De Groene Waarden vrijdag 1 maart 2024 een handje mee met het planten van het eerste deel van de bomen in het toekomstige bosgebied De Hagen, op het deel tussen de A27 en de woonwijk De Hagen in Vianen. Na een korte toelichting gingen de leerlingen aan de slag: de bomen rechtop zetten, aanvullen met aarde en het vastspijkeren van de band. Het scheppen van de grote kluiten klei was nog best hard werken, maar het enthousiasme was er niet minder om. Extra bijzonder was het voor Kelsey en Finn uit groep 6/7, zij plantten de boom die zichtbaar is vanuit hun eigen huis, aan de rand van de wijk. 

Fijner wonen

Wethouder mobiliteit & duurzaamheid van de gemeente Vijfheerenlanden Joop van Montfoort was ook aanwezig bij de boomplantdag: “Het is mooi om te zien dat deze kinderen zo enthousiast komen helpen met het planten van deze bomen. Dit vormt een groen gebied tussen wijk De Hagen en de A27. Niet alleen is dat mooi en duurzaam, maar ook vormen de bomen een groene omlijsting van de wijk, zodat de A27 voor de bewoners straks minder zichtbaar is. De bomen helpen dus om hier nog fijner te wonen.”

Ecologische corridor

Het eerste deel van de beplanting in bosgebied De Hagen bestaat uit een mix van wintergroene bomen en struiken, snelgroeiende bomen en bomen met een extra diktemaat bij aanplant. Het gaat om 50 bomen die al wat groter zijn, 150 jonge bomen en ruim 2.000 struiken. Er worden soorten toegepast die geschikt zijn voor de kleigrond en de hoge grondwaterstand in deze omgeving. Zo planten we onder meer schietwilg, zwarte els, liguster, winterlinde, lijsterbes, veldesdoorn en meidoorn. Bosgebied De Hagen maakt door de grootte van het gebied en het toepassen van inheemse soorten een belangrijk onderdeel uit van de ecologische corridor die langs de A27 wordt ingericht, als onderdeel van het project Verbetering A27 Houten-Hooipolder. Rijkswaterstaat is de opdrachtgever.

 

Het eerste deel van het bosgebied, zo’n 7.500 vierkante meter, wordt dit voorjaar aangelegd om de snelweg en het ketenterrein zo snel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Aan het einde van het project (naar verwachting eind 2031 planten we de rest van het bosgebied aan, zo’n drie hectare. Het ontwerp voor dit gedeelte van het “Bospark” wordt nog verder uitgewerkt, waarbij ook recreatieve onderdelen, wandelpaden en open plekken aan het ontwerp worden toegevoegd.

Stuur artikel door